Krosno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja - 1a LO matematyczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 1a LO matematyczno-fizyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

język angielski

Opis

  • Przygotowuje do studiów na kierunkach ścisłych (matematyka,  fizyka) i technicznych (do najchętniej wybieranych przez absolwentów II LO należą: architektura, budownictwo, geodezja, inżynieria, logistyka, mechanika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji). Absolwenci najchętniej wybierają UJ Kraków, AGH Kraków, Politechnikę Krakowską i Rzeszowską.
  • Większość absolwentów tej klasy wybiera na maturze język angielski na poziomie rozszerzonym stąd oprócz przedmiotów ścisłych angielski jest nauczany na poziomie rozszerzonym.
  • 4 godziny do wyboru wyboru przez uczniów mogą być przeznaczone dodatkowo na przedmioty rozszerzone lub przedmiot uzupełniający (w ofercie techniczny język angielski, język angielski w biznesie).
  • Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i najlepszą kadrę do nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Oferujemy dodatkowe zajęcia: kółka zainteresowań ze wszystkich przedmiotów rozszerzonych, zajęcia laboratoryjne i praktyczne we współpracy z uczelniami wyższymi Krakowa i Rzeszowa, rok zerowy z AGH dla uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką.
  • Z tego kierunku rekrutują się laureaci wielu konkursów matematycznych: Podkarpackiego Konkursu Matematycznego, Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa, Konkursu Matematycznego im. J. Marszała oraz Olimpiady "O diamentowy indeks AGH".