Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1TS - technik spedytor
Nazwa oddziału

 1TS - technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik spedytor

Opis

Kształcąc się w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR, masz szansę uzyskać kwalifikacje w zawodzie przyszłości: każda firma posiadająca środki transportu, czy zlecająca transport firmom zewnętrznym poszukuje spedytorów.

A "dostawa na czas" to motto wielu firm. Jeśli więc zdajesz sobie sprawę z tych wyzwań, umiesz dostrzegać i rozwiązywać problemy innych ludzi, jesteś kreatywny(a) i ukierunkowany(a) na pracę z ludźmi - przyjdź do nas!

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zdobędziesz umiejętności:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją działań spedycyjnych oraz rozliczeń z klientami,
 • prowadzenia negocjacji z klientami w zakresie zadań spedycyjnych,
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, terminalach i centrach logistycznych oraz dystrybucyjnych.

  Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • wyjazdy na targi branżowe,
 • wycieczki zawodowe m.in. do stacji diagnostycznej,
 • Dzień Spedytora – pokaz umiejętności spedycyjnych,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjna na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).

 Technik spedytor może pracować jako:

 • specjalista ds. transportu,
 • specjalista ds. spedycji krajowej,
 • specjalista ds. spedycji międzynarodowej,
 • specjalista ds. importu i eksportu,
 • agent celny,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • sprzedawca usług spedycyjnych.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

 Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik spedytor.