Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1TM - technik przemysłu mody
Nazwa oddziału

 1TM - technik przemysłu mody

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  plastyka ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik przemysłu mody

Opis

Technik przemysłu mody to zawód niezwykle atrakcyjny dla osób kreatywnych, otwartych na zmiany, interesujących się modą i projektowaniem odzieży. Wybierz kształcenie w atrakcyjnym zawodzie TECHNIK PRZEMYSŁU MODY!

Pomożemy Ci zrealizować marzenia!

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY:
 • opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych;
 • dobiera materiały odzieżowe i dodatki do wyrobów odzieżowych;
 • projektuje i wykonuje modele wyrobów odzieżowych;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wytwarzania odzieży;
 • organizuje i kontroluje procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych;

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

 

Uczeń odbywa również 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych przedsiębiorstwach odzieżowych, salonach krawieckich.


 Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • warsztaty stylizacji i kreowania wizerunku
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • pokazy kolekcji odzieżowych uczniów,
 • zajęcia w szkolnym kole modelek „STARS”,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjne na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
 •  zajęcia w szkolnym kabarecie SSOK.
 • zaświadczenie – warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).

 Technik przemysłu mody pracuje jako:

  • stylista odzieży,
  • projektant i krawiec,
  • przedstawiciel zakładu do kontraktacji wyrobów odzieżowych,
  • organizator pokazów,
  • koordynator ślubny,
  • manager zakładu odzieżowego.

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

 Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki i plastyki.

 
Po zakwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik przemysłu mody.