Krosno
Technikum
Technikum Nr 5 - 1et technik programista
Nazwa oddziału

 1et technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

[NOWOŚĆ 2019] Technik programista

Na rynku pracy w Polsce i na całym świecie z każdym miesiącem rośnie zapotrzebowanie na specjalistów branży IT, a w szczególności programistów, w związku z tym rosną również zarobki osób zatrudnionych na takich stanowiskach.

Postanowiliśmy wyjść na przeciw potrzebom rynku i umożliwiamy kształcenie w zawodzie technika programisty - w ciągu 5 lat nauki, każdy uczeń spędzi blisko 1500 godzin lekcyjnych na nauce programowania. W pierwszej części nauki w naszym Technikum będzie można poznać zagadnienia podobne jak w zawodzie technik informatyk:

 • tworzenie i administracja stronami internetowymi
 • tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią (CMS)

W tej części nauki będą wykorzystywane takie technologie jak: hipertekstowy język znaczników (HTML), kaskadowe arkusze stylów (CSS), systemy zarządzania treścią Joomla, WordPress), grafika rastrowa i wektorowa, audio, wideo, język zapytań (SQL), języki skryptowe wykonywane po stronie klienta (JavaScript) wraz z frameworkami (jQuery, Angular, React), języki skryptowe wykonywane po stronie serwera (PHP, Phyton, ASP.NET, JSP).

W kolejnej części nauki uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych

Stosowane w tej części języki programowania to: C++, C#, Java, Phyton (dla aplikacji desktopowych), Objective-C lub Swift lub Java lub C# (dla aplikacji mobilnych), ASP.NET Core, Django, Angular, React.js, Node.js (do wyboru dla zaawansowanych aplikacji webowych).

Po zakończeniu nauki w szkole technicy programiści nie będą mieli problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy w mniejszych i większych firmach, zakładach pracy, przedsiębiorstwach, a także będą mogli prowadzić własną działalność w zakresie tworzenia zleconych aplikacji, tworzenia i zarządzania różnymi serwisami internetowymi. Aby potwierdzić zdobyte kwalifikacje uczeń będzie musiał zdać, w trakcie trwania nauki, dwa egzaminy z poniższych kwalifikacji.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:

 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji