Krosno
Technikum
Technikum Nr 5 - 1dt technik automatyk
Nazwa oddziału

 1dt technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik automatyk

W okresie nauki w zawodzie technik automatyk kształtujemy umiejętności montażu i diagnostyki w takich obszarach jak:

 • układy i urządzenia elektryczne i elektroniczne;
 • systemy mikroprocesorowe;
 • sieci komputerowe w zastosowaniach przemysłowych;
 • sterowniki PLC;
 • sieci sensorów automatyki przemysłowej PLC.

W ramach zajęć poznawanie:

 • zagadnień z podstaw elektrotechniki i elektroniki;
 • elektronicznych układów analogowych i cyfrowych;
 • oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania (CAD);
 • teorii sterowania i regulacji automatycznej;
 • elementów systemu automatyki (urządzenia pomiarowe i wykonawcze);
 • automatyki stycznikowo-przekaźnikowej;
 • automatyki elektronicznej;
 • elementów wykonawczych układów robotyki - silniki, siłowniki;
 • współpracy paneli operatorskich HMI ze sterownikami PLC nadzorującymi proces przemysłowy;
 • oprogramowania do wizualizacji symulacji procesów przemysłowych (SCADA);
 • montażu i obsługi instalacji elektropneumatycznych;
 • obsługi instalacji elektrohydraulicznych;
 • montażu i obsługi szaf sterowniczych układów automatyki;
 • metod programowania robotów.

Technik automatyk może podjąć dobrze płat, pracę w placówkach badawczo-rozwojowych, w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym w charakterze pracownika działu utrzymania ruchu, pracownika — asystenta projektanta i konstruktora automatycznego sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC oraz innych gałęziach przemysłu, gdzie są stosowane urządzenia elektronicznej automatyki przemysłowej.

Dzięki współpracy z lokalnymi firmami nasi uczniowie odbywają w klasie trzeciej i czwartej wysokiej jakości praktykę zawodową u pracodawców.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:

 • ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej