Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika - 1 TE - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 1 TE - technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik ekonomista to zawód poszukiwany i dający szerokie możliwości zawodowe.  Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

                                                                Ten zawód jest dla Ciebie!


 Ekonomista w naszej szkole, zdobędzie umiejętności:

 • obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi,
 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności gospodarczej.

 

 Dodatkowo zaoferujemy Ci:

 • zajęcia na wyższych uczelniach jako klasa patronacka,
 • spotkania z księgowym, doradcą podatkowym, bankierem, agentem ubezpieczeniowym i finansowym,
 • wycieczki zawodowe m.in. do banku, zakładów produkcyjnych, instytucji ubezpieczeniowych,
 • Dzień Ekonomisty – pokaz umiejętności ekonomiczno – kadrowo- płacowych,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • wyjazdy studyjne na dwa, trzy dni do zaprzyjaźnionej szkoły z zagranicy,
 • możliwość ubiegania się o nagrody i stypendia fundowane przez pracodawców, Prezydenta Miasta Krosna,
 • warsztaty obsługi kas fiskalnych (z certyfikatem).
Doświadczenie zawodowe wzbogacisz w trakcie 8 tygodniowej  praktyki zawodowej w renomowanych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, urzędach gminy lub miasta, urzędach skarbowych, bankach, oddziałach lub jednostkach terenowych ZUS.


Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej - egzamin z tej kwalifikacji planowany po pierwszym półroczu klasy trzeciej.
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - egzamin planowany po pierwszym półroczu klasy piątej.

Więcej informacji o nauce w tym zawodzie na naszej szkolnej stronie internetowej!

 

Punkty za oceny na świadectwie liczone będą z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwie najlepsze oceny uzyskane z języków obcych, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

Przy kwalifikowaniu do szkoły otrzymasz skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik ekonomista.