Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - 1A LO - dwujęzyczny - językowo-humanistyczny
Nazwa oddziału

 1A LO - dwujęzyczny - językowo-humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

Dodatkowe wymagania

 Sprawdziań kompetencji językowych

Opis

Klasa I A  DWUJĘZYCZNA JĘZYKOWO-HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone bazowe:  język polski, historia
III przedmiot rozszerzony (od klasy drugiej)*: jeden do wyboru spośród takich przedmiotów jak: j. niemiecki, j. hiszpański (o ile  jeden z tych języków zostanie wybrany w pierwszej klasie jako obowiązkowy przedmiot nauczania na poziomie podstawowym), biologia, chemia, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

UWAGA! Język angielski w tej klasie jest nauczany na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż poziom rozszerzony) w wymiarze 6 godz. tygodniowo w klasach od I do III
i 5 godz. tygodniowo w klasie IV.

Drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka,  j. obcy nowożytny oraz do wyboru jeden z trzech przedmiotów:
j. obcy nowożytny drugi, historia, wiedza o społeczeństwie

*Zaproponowane grupy fakultatywne z danego przedmiotu (wybieranego jako trzeci rozszerzony) oraz grupy drugiego języka obcego mogą powstać tylko przy odpowiedniej  liczbie zgłoszonych uczniów.

Klasa dwujęzyczna językowo-humanistyczna z językiem angielskim, jako drugim językiem nauczania, to niezwykle atrakcyjna propozycja zarówno dla humanistów, pasjonatów historii, przyszłych prawników jak i miłośników języków obcych.

 

Dla tych pierwszych zadbaliśmy o bogaty moduł kulturowo-historyczny i społeczny, którego fundamentem jest ścisła współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a także z takimi instytucjami jak: Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Sąd Okręgowy w Krośnie oraz Biblioteka Wojewódzka w Krośnie.

       W ramach tej współpracy uczniowie będą brali udział w wykładach i warsztatach naukowych, lekcjach muzealnych, w rozprawach sądowych oraz w spotkaniach tematycznych
z pracownikami w/w instytucji.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniu współczesnego świata, jakim jest potrzeba rozwijania umiejętności syntetycznego myślenia, precyzyjnego wysławiania się oraz formułowania wniosków, organizujemy w szkole corocznie Turniej Debat Oksfordzkich pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Święto Słowa i inne wydarzenia o tematyce humanistycznej. Ponadto, w szkole prężnie działa Młodzieżowy Klub Historyczny im. Moczarskich. Uczniowie chętnie biorą udział w projektach, nawiązujących tematyką do historii lokalnej, takich jak "Arsenał pamięci" lub "Kamienie pamięci".

Chętni uczniowie znajdą w tej klasie klimat do pogłębiania swoich zainteresowań na zajęciach kółek olimpijskich, przygotowujących do startu  w olimpiadach z zakresu: historii, wiedzy
o społeczeństwie, filozofii oraz literatury i języka polskiego.

Uwaga! Językowcy!

Dodatkowym, niezwykle wartościowym atutem tej klasy jest dwujęzyczność. Daje  ona ogromne możliwości, które docenią miłośnicy języków obcych, przyszli lingwiści i językowcy.

Oto jej największe zalety:

 1. Dzięki zwiększonej liczbie godzin języka angielskiego  perfekcyjnie przygotujemy uczniów do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, podniesiemy ich kompetencje językowe oraz konwersacyjne, co pozwoli im pozbyć się kompleksów i zbuduje pewność siebie.
 2. Ponadto proponujemy uczniom tej klasy:
 • nieodpłatne, regularne zajęcia z native speakerem (konwersacje),
 • unikatowe zajęcia ze studentami Uniwersytetu Stanowego Iowa w USA, którzy odbywają w naszej szkole co roku 2-miesieczne praktyki pedagogiczne,
 • zajęcia online z uczniami ze szkół z innych krajów,
 • wycieczki i wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany międzynarodowej z krajami europejskimi   oraz w ramach realizacji projektów Erasmus.
 • autorski program nauczania języka angielskiego, (w ramach zwiększonej liczby godzin języka angielskiego, przy podziale na dwie grupy regularnie będą odbywać się zajęcia poświęcone literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych, a praca z tekstem literackim będzie obejmowała tematykę z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej i będzie dostosowana do zainteresowań uczniów. Proponujemy również zajęcia obejmujące naukę terminologii prawniczej, medialnej lub innego słownictwa specjalistycznego w zależności od  preferencji uczniów.

Chętni uczniowie mogą  uczestniczyć w  zajęciach  pozalekcyjnych szkolnego teatru anglojęzycznego, w zajęciach koła debat w j. angielskim, w zajęciach kółek olimpijskich, przygotowujących do startu w olimpiadzie j. angielskiego i innych j. obcych lub mogą  rozwijać swoje  talenty  dziennikarskie  w  prowadzeniu  portalu  społeczności  kopernikańskiej
E – Kopernik.

W ramach dodatkowych godzin proponujemy dla klasy zajęcia rozwijające kreatywność, takie np. jak: sztuka przemawiania i dyskusji, retoryka, które przygotowywałyby młodych ludzi do publicznych wystąpień lub warsztaty dziennikarsko-medialne (w zależności od preferencji uczniów).

Uczniowie tej klasy będą przygotowywani do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z historii, języka polskiego oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego
(wg wyboru), a także
 języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym (wyższym niż poziom rozszerzony), co daje korzystny przelicznik procentowy w rekrutacji na renomowane uczelnie.

Gwarantujemy świetne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym. Wejdź na stronę i sam zobacz:  http://lo1krosno.info.pl/wyniki-matury/ 


Gdzie na studia?

Absolwenci klasy „A”  będą mogli studiować: prawo,  administrację, historię, nauki społeczne a także filologie  w zakresie różnych języków (polonistykę, anglistykę i inne filologie obce), lingwistykę oraz na  takich kierunkach jak, m.in.: stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, dziennikarstwo, psychologia i kulturoznawstwo i wiele innych.


Kilka słów o dwujęzyczności.


Dwujęzyczność polega na połączeniu nauczania dwóch przedmiotów w 4-letnim cyklu kształcenia z elementami języka angielskiego. W tej klasie będą to biologia  oraz przedmiot dodatkowy o tematyce społecznej. Ale bez obaw! Nie jest to nauczanie  przedmiotu tylko w języku angielskim. W naszej szkole realizujemy model D nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie! treści podawanych po polsku.  Dwujęzyczność widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw np. zwierząt lub roślin (biologia), podpisach pod zdjęciami, poleceniach wydawanych przez nauczyciela. Język angielski stanowi więc element i narzędzie, a nie meritum przedmiotu. Zapewnia to zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy z kompetencjami językowymi. To buduje pewność siebie, wzmacnia motywację i poczucie sukcesu. Bardzo przydaje się na maturze ustnej. Świat nie ma już granic poza tymi mentalnymi. Młodzi ludzie powinni być przygotowani na funkcjonowanie w świecie dzięki perfekcyjnie opanowanemu językowi obcemu i integracji wiedzy i języka.
Uwaga!
Rekrutacja do klasy A - dwujęzycznej trwa krócej! Należy złożyć wniosek w szkole
w terminie od 11 do 20 maja 2020 r.