Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - 1 Sm - ślusarz (m)
Nazwa oddziału

 1 Sm - ślusarz (m)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Technika
 • Język obcy nowożytny

Opis

1. ŚLUSARZ  to zawód, w którym wykwalifikowana osoba zajmuje się obróbką metalu, tworzeniem mało skomplikowanych, metalowych przedmiotów oraz ich serwisowaniem. Zawód ten wymieniany jest wśród najbardziej poszukiwanych profesji. Zarówno w Polsce jak i za granicą specjaliści w tej dziedzinie mają dużą swobodę przy wyborze miejsca zatrudnienia.

 

2. Informacje dodatkowe:

W klasie II organizujemy dla uczniów kurs obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. W klasie III organizujemy dla uczniów kurs spawacza metodą MAG I TIG oraz kurs kierowcy operatora wózka jezdniowego z Certyfikatem Unii Europejskiej.

Uczniowie Branżowej Szkoły korzystają z bezpłatnych : wycieczek, szkoleń, zajęć sportowych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie, na Hali Krosno i w Klubie ATOMsfera w Krośnie (kręgielnia,  siłownia oraz sala ćwiczeń).

3. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

• ręcznej i mechanicznej obróbki metali,
• montażu maszyn i urządzeń z gotowych elementów,
• naprawy prostych mechanizmów i urządzeń,
• dorabiania lub wymiany uszkodzonych części mechanizmów lub urządzeń,
• montażu naprawionych zespołów,
• regulacji i sprawdzania ich działania,
• różnorodnych operacji ślusarskich.

4. Ślusarz znajdzie zatrudnienie w:

- warsztacie samochodowym,

- różnego rodzaju serwisach naprawiających sprzęt,

- w zakładach przemysłu maszynowego

- budowach,

- firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych,

- serwisach naprawy sprzętu domowego,

- pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych),

- pracownik może też otworzyć własną działalność,

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych) w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy. Uczniowie w ramach nauki zawodu organizowanej przez OHP są zatrudniani na podstawie indywidualnych umów w celu przygotowania zawodowego w n/w zakładach pracy:

 • UTC AEROSPACE Krosno,
 • WSK „PZL – Krosno” S.A.,
 • NGS Oil & GaS Krosno,
 • ZPH „Technik” Miejsce Piastowe,
 • IRMOT Krosno,
 • ZAKŁAD ŚLUSARSKI – Iwonicz,
 • DIOXID Krosno,
 • VACUMA Jedlicze,
 • WIETPOL Aerospace  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Krosno,
 • VENT Holding Krosno,
 • MEGA ANDREA Krosno,
 • MET Components  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Krosno.

W ramach podpisanej umowy jako pracownik młodociany, uczniowie nabywają prawo do:
miesięcznego wynagrodzenia – za wykonywaną naukę zawodu od 240zł-400zł
• mają opłaconą składkę ZUS (emerytalną i zdrowotną),
okres zatrudnienia i nauki wlicza się do stażu pracy,
• posiadają prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w czasie ferii zimowych i wakacji.

Dla wszystkich chętnych uczniów Szkoły Branżowej organizowane są następujące imprezy KO i sportowe:

Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzieży w Krośnie, Wojewódzki Festiwal Twórczości Artystycznej Młodzieży w Krośnie, Wojewódzkie Warsztaty Taneczne Młodzieży w Przemyślu, Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Młodzieży w Rzeszowie, Wojewódzki Konkurs Informatyczny, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny, Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne, Wojewódzkie Warsztaty Bożonarodzeniowe.

Uczniowie Szkoły biorą również udział w wielu cyklicznych programach wychowawczo – profilaktycznych: („Na dobry początek”, STOP cyberprzemocy”, TAK dla wolontariatu”)

Dla zawodu ślusarz przeciwwskazaniami są: duża wada wzroku, skrzywienie kręgosłupa /od II stopnia/, duże płaskostopie, koślawość kończyn, ograniczenie sprawności ruchowej kończyn, padaczka, zaburzenia równowagi, znaczne upośledzenie słuchu, przewlekłe zmiany chorobowe skóry rąk, przewlekłe choroby płuc, przewlekłe choroby serca/wady serca, choroby tętnicze.