Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - 1b T - Technik gazownictwa
Nazwa oddziału

 1b T - Technik gazownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

1. TECHNIK GAZOWNICTWA to kierunek, na którym zdobędziesz wykształcenie przydatne do pracy nie tylko w dużych koncernach naftowo-gazowniczych, ale również w małych zakładach instalacyjno – gazowniczych. Nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska wymuszają zmiany instalacji grzewczych z węglowych na gazowe, co przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania wykwalifikowanych specjalistów, pracujących w zawodzie technik gazownictwa. Po ukończeniu kształcenia będziesz przygotowany do pracy w przemyśle gazowniczym i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Klasa jest objęta patronatem przez Polską Spółkę Gazownictwa.

 

     2. Informacje dodatkowe:


Możliwość wyjazdów na praktyki zawodowe krajowe, a także zagraniczne, w ramach projektów ERASMUS PLUS, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także możliwość uzyskania uprawnień energetycznych: urządzenia i sieci gazowe- grupa 3.


3. W czasie nauki uzyskasz następujące kwalifikacje:


Kwalifikacja 1- BUD.16  Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz  eksploatacją sieci i instalacji gazowych.
Kwalifikacja 2- BUD.17  Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych.


4. Sylwetka absolwenta:


Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik gazownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:
- budowy i eksploatacji sieci gazowych,
- naprawy i eksploatacji maszyn i urządzeń gazowniczych,
- opracowywania projektów instalacji gazowych,
- projektowania w programie komputerowym SolidEdge, ZWCAD i AutoCAD,
- wykonywania instalacji gazowych, cieplnych i sanitarnych.


5. Technik gazownictwa znajdzie zatrudnienie w:

-zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających paliwa gazowe,
- przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych i grzewczych,
- firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych oraz ciepłowniczych,
- jednostkach służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego,
- administracjach budynków mieszkalnych,
- zakładach rzemieślniczych,
- biurach projektowych,
- prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci mogą również kontynuować dalszą naukę:


- na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Energetyki i Paliw, wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu na kierunku Inżynierii Naftowej i Gazowniczej,
- w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Budownictwo lub Inżynieria Środowiska,
- na innych wyższych uczelniach technicznych.


6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:


Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krośnie. Klasopracownia gazownictwa wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia do nauki zawodu. Uczniowie zdobywają tu kluczowe umiejętności do pracy: zgrzewanie rur PE, montaż instalacji gazowych, przeprowadzanie prób szczelności.