Krosno
Technikum
Technikum Nr 7 - 1 Technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 1 Technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  plastyka ,  chemia ,  informatyka ,  technika (zostaną wzięte dwie najlepsze oceny z podanych)

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik fotografii i multimediów

Opis

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość estetyczną. Technik fotografii i multimediów organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych.

    Kształcenie jest szerokoprofilowe, przygotowuje specjalistów w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji i różne formy jej przekazu, od fotografii, poprzez dźwięk, film i animacje, a także publikacje internetowe.

Nauka zawodu obejmuje przedmioty teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

W trakcie cyklu nauczania zdobędziesz praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:

·         technik fotografii cyfrowej i analogowej,

·         korekty zdjęć i montażu fotograficznego,

·         organizowania planu zdjęciowego,

·         posługiwania się sprzętem fotograficznym i audiowizualnym,

·         przetwarzania informacji obrazowej metodami elektronicznymi,

·         projektowania grafiki, animacji, montażu filmu,

·         rejestracji i przygotowania materiałów cyfrowych,

·         wykonywania projektów multimedialnych,

·         wykonywania zdjęć do legitymacji, portretowych, reklamowych, reportażowo-prasowych,

·         tajników skutecznej reklamy.

Uzyskiwane kwalifikacje;

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

 

Możliwości zatrudnienia:

·         w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych,

·         w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp.,

·         w agencjach fotograficznych i reklamowych,

·         w wydawnictwach i drukarniach,

·         w telewizji i wytwórniach filmowych,

·         w przemyśle optoelektronicznym,

·         w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym

·         w przemyśle fotooptycznym i optycznym,

·         w laboratoriach fotograficznych i laboratoriach o różnych profilach.

 Przy kwalifikacji do tego oddziału będą liczone punkty za ocenę z języka polskiego, matematyki i dodatkowo najwyższa ocena z dwóch przedmiotów z pośród: język obcy nowożytny, plastyka, chemia, informatyka,technika.

Przedmioty rozszerzone: matematyka.