Krosno
Krosno
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla Rodziców 2024/2025
Zarządzenie Nr 2347/24 z dnia 23.01.2024 r. - terminy rekrutacji 2024/2025
Uchwała Nr XIV/447/19 z dnia 29.11.2019 r. - kryteria naboru 2024/2025
Uchwała Nr LV/1543/22 z dnia 29.12.2022 r. - sieć szkół obwodowych 2024/2025
Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2024/2025
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2024/2025
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o zamiarze kontynuacji nauki w szkole podstawowej/w tym samym zespole szkół przez rodzeństwo kandydata 2024/2025
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu kryterium odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka do wybranego przedszkola 2024/2025
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez wszystkie dzieci z rodziny kandydata 2024/2025
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 2024/2025