Krosno
Krosno
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla Rodziców 2022/2023
Zarządzenie Nr 1431/22 z dnia 24.01.2022 r. - terminy rekrutacji 2022/2023
Uchwała Nr XIV/447/19 z dnia 29.11.2019 r. - kryteria naboru 2022/2023
Uchwała Nr XL/1152/21 z dnia 29.11.2021 r. - obwody szkół podstawowych 2022/2023
Godziny pracy Przedszkoli Miejskich 2022/2023
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2022/2023
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 2022/2023
Oświadczenie rodzica o zamiarze kontynuacji nauki w szkole podstawowej w tym samym zespole szkół przez rodzeństwo kandydata 2022/2023
Oświadczenie o spełnianiu kryterium odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka do wybranego przedszkola 2022/2023
Oświadczenie rodzica kandydata o miejscu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez wszystkie dzieci z rodziny kandydata 2022/2023