Krosno
Krosno
Aktualności

Z uwagi na brak wolnych miejsc nie jest prowadzona rekrutacja uzupełniająca do Przedszkoli Miejskich na rok szkolny 2022/2023


ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Od 14 lutego 2022 r. do 21 lutego 2022 r. do godz. 1500 rodzice dzieci zamieszkałych w Krośnie mogą składać wnioski o przyjęcie do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2022/2023.

Po zakończeniu w dniu 7 lutego br. procesu składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego miejskie przedszkola przeprowadzą nabór na wolne miejsca.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola wypełnia się w systemie NABÓR na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno/ w zakładce Wypełnij podanie, która aktywna będzie od 14 lutego br.

We wniosku wskazuje się maksymalnie trzy przedszkola według wybranych preferencji.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa się w przedszkolu wybranym na pierwszej preferencji.

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola, przy czym wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski wypełnione elektronicznie, ale nie dostarczone do przedszkola, nie wezmą udziału w rekrutacji. O przyjęciu do danego przedszkola decydować będzie liczba punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.