Krosno
Krosno
Aktualności

REKRUTACJA DO KROŚNIEŃSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024


Rozpoczęcie naboru do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024


Od 1 lutego 2023 r. do 7 lutego 2023 r. do godz. 1500 rodzice dzieci uczęszczających obecnie do miejskich przedszkoli będą mogli elektronicznie w systemie NABÓR wypełniać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024, a po jej wydrukowaniu i podpisaniu składać w przedszkolu.

Brak złożenia deklaracji kontynuowania edukacji w tym samym przedszkolu w ustalonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

Po ustalonej liczbie miejsc rekrutacyjnych, kolejnym etapem naboru będzie składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych w Krośnie w systemie NABÓR wniosków o przyjęcie do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.

Rodziców zapisujących dzieci do przedszkoli miejskich zachęcamy do zapoznania się z informatorem zamieszczonym w zakładce Dokumenty, który zawiera wszelkie niezbędne komunikaty oraz wyjaśnienia.

Bieżące informacje dotyczące kolejnych etapów rekrutacyjnych zamieszczane będą sukcesywnie.