Krosno
Krosno
Aktualności

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

13-03-2024

W terminie od 13 marca br. do 18 marca br. do godz. 15:00 wskazane poniżej przedszkola miejskie prowadzą na wolne miejsca rekrutację uzupełniającą:

1)      Przedszkole Miejskie Nr 5 – ul. Powstańców Warszawskich 42,

2)      Przedszkole Miejskie Nr 10 w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 – ul. Decowskiego 9,

3)      Przedszkole Miejskie Nr 11 w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 – ul. Wyspiańskiego 20,

4)      Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 5 – ul. Grunwaldzka 15.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w uchwale Nr XIV/447/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz Zarządzeniu Nr 2347/24 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno.

Formularz wniosku dostępny jest w przedszkolach oraz na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno/przedszkole w zakładce Dokumenty.