Krosno
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 8 „Bajkowa Ósemka” w Krośnie
Adres
Stefana Kisielewskiego 15, 38-400 Krosno
Telefon
13 43 258 64
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Krystyna Węgrzyn
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • logo przedszkola
 • Budynek
 • Wystrój
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Robimy sałatki
 • Uczymy się ratować życie
 • Przedszkole Miejskie Nr 8 „Bajkowa Ósemka” w Krośnie
 • Festyn Rodzinny
 • MiędzyprzedszkolnyTurniej Piłki Halowej
 • Zabawy w parku
 • Świętujemy Dzień Niepodległości
 • Wystrój zimowy
 • Wigilia
 • Przegląd Jasełek
Opis
Przedszkole Miejskie Nr 8 "Bajkowa ósemka"w Krośnie usytuowane jest na osiedlu "Traugutta"- wjazd z ulicy Podkarpackiej ( tzw obwodnicy ). Jest to jedno z największych przedszkoli w mieście Krośnie, przyjaźnie nastawione na dziecko, otwarte na jego potrzeby i możliwości rozwojowe, uwzględniające potrzeby i prośby rodziców. Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, wykonany we współpracy z Urzędem Miasta Krosna w ramach programu „Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania" – umożliwiający niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym korzystanie z usług przedszkola. Budynek placówki jest dwukondygnacyjny, otoczony ogrodem z placem zabaw wyposażonym w sprzęt sportowy i ogrodowy, dający duże możliwości do swobodnych i zorganizowanych zajęć i zabaw ruchowo - sportowych. Sale zajęć dla dzieci są przestrzenne, jasne, estetycznie i kolorowo zagospodarowane, wyposażone w nowe meble, zabawki dla dzieci i pomoce dydaktyczne do zajęć. Przy salach znajdują się łazienki po kapitalnych remontach, dostosowane do wieku i potrzeb wychowanków. Atrakcją placówki jest "przedszkolny zwierzyniec" oraz ciekawie urządzone kąciki tematyczne dostosowane do aktualnej tematyki i pory roku. Wejście do przedszkola to bardzo duży hol z szatniami dla każdej grupy wiekowej z ciekawym bajkowym wystrojem – zapraszającym dzieci do wejścia i pozostania. Dysponujemy bogatym sprzętem sportowym i rekreacyjnym, mamy również "suchy basen", "megabloki", "wieżę wspinaczkową", kulę wspinaczkową i zestawy przyrządów do prowadzenia gimnastyki korekcyjno - wyrównawczej. W ciągu wielu lat przedszkole wypracowało sobie własną tradycję, atmosferę, organizację imprez i uroczystości z udziałem rodziców i środowiska lokalnego. "Bajkowa ósemka" w Krośnie to placówka 11 oddziałowa do której może uczęszczać 275 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W naszym przedszkolu realizujemy zajęcia z  podstawy programowej  w godz. od 8.00 do 13.00, zajęcia z pomocy psychologiczno pedagogicznej prowadzone przez specjalistów oraz wycieczki, spotkania teatralne i z ciekawymi ludźmi, konkursy, olimpiady, przeglądy, zajęcia rozwijające zainteresowania, zdolności i talenty wychowanków. Jako placówka bierzemy aktywny udział w akcjach charytatywnych i działaniach na rzecz środowiska naturalnego. Przedszkolna kuchnia uwzględnia  potrzeby dzieci i stosuje w ich żywieniu różnorodne produkty i  zalecane diety.
Aktualizacja danych 25 stycznia 2023 rok.
Dodatkowe zajęcia
Przedszkole organizuje bezpłatne zajęcia dodatkowe dla wychowanków. Język angielski, dla wszystkich grup wiekowych. Religia dla dzieci 5, 6 letnich. Zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, pedagogiem i pedagogiem specjalnym. Zajęcia korekcyjno - wyrównawcze prowadzone dla dzieci 5, 6 letnich przez nauczycieli grup, umożliwiające wychowankom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Zajęcia sportowe organizowane w ramach "Międzyprzedszkolnego Klubu Przedszkolaka". Cykliczne zajęcia w muzeach i bibliotece, spotkania z ciekawymi ludźmi. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i zdolności wychowanków prowadzone przez nauczycieli w grupach przedszkolnych. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli z zakresu udzielania dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu. Zajęcia rytmiczno - taneczne prowadzone przez nauczycieli przedszkola oraz przedstawienia teatralne wykonywane przez aktorów Teatrów profesjonalnych w tym online. Dodatkowa atrakcją są wycieczki autokarowe i piesze organizowane przez placówkę przedszkolną w piękne rejony naszego województwa.
Godziny otwarcia od
6:30 - 17:00
Osiągnięcia
Przedszkole od wielu lat organizuje imprezy cykliczne: Międzyprzedszkolny Przegląd Jasełek, oraz Turniej Piłki Halowej. Przedszkole bierze udział we wszystkich konkursach organizowanych przez różnorodne instytucje, organizacje i inne placówki oświatowe zdobywając na nich liczne nagrody, wyróżnienia i podziękowania. Sama placówka jest również organizatorem lub współorganizatorem wielu konkursów, przeglądów i olimpiad przedszkolnych i międzyprzedszkolnnych, skierowanych na wielokierunkowy rozwój wychowanków oraz na wyszukiwanie talentów i zdolności. Posiadamy wiele certyfikatów miedzy innymi: Certyfikat "Dbamy o Język Polski", certyfikat dla przedszkola "Placówka dbająca o zdrowie i kondycje dzieci", certyfikat  "Przedszkole przyjazne środowisku - ECO", certyfikat "Wiarygodne przedszkole", "Wzorowa placówka" i wiele innych.
Absolwenci przedszkola osiągają duże sukcesy na różnych szczeblach kształcenia, otrzymują wyróżnienia, nagrody oraz dyplomy za uzyskane osiągnięcia, a wszystko to można oglądnąć na naszej stronie internetowej www.bajkowa8.pl oraz przedszkolnym Facebooku https://www.facebook.com/Bajkowa8/ .
„Przedszkole ósemka to raj dla dzieci – jak zaglądniecie to zostaniecie”.
Historia
Przedszkole powstało w 1990 roku na potrzeby nowego, dużego osiedla "Traugutta". Na początku swojego istnienia było największym przedszkolem w województwie - liczyło 16 oddziałów. Przedszkole obchodzi jubileusze istnienia, a w roku 2010 placówka otrzymała nazwę "Bajkowa ósemka". Na dzień dzisiejszy jest to największe i najmłodsze przedszkole w mieście Krośnie.
Godziny otwarcia uwagi
W miarę potrzeb rodziców istnieje możliwość wydłużenia pracy przedszkola w godzinach rannych i popołudniowych.
Personel
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Krośnie zatrudnia dwudziestu pracowników pedagogicznych posiadających pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Trzynastu nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, trzech nauczycieli to nauczyciele mianowani, dwóch nauczyciel posiada stopień awansu nauczyciela kontraktowego, dwóch to nauczyciele początkujący Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie mgr z przygotowaniem pedagogicznym, ukończyli różnego rodzaju studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, które wzbogacają ofertę edukacyjną placówki, mają wpływ na wysoką jakość pracy przedszkola i wspierają dzieci niepełnosprawne. Dodatkowe kwalifikacje nauczycieli to: 2 logopedów, 3 psychopedagogów, 2 oligofrenopedagogów, 4 terapeutów, 4 pedagogów. Nauczyciele doskonalą również swój warsztat pracy poprzez szkolenia, warsztaty, seminaria i różne formy samokształceniowe, w tym online. W przedszkolu zatrudnionych jest dwudziestu trzech pracowników administracyjno - obsługowych. Dyrektor przedszkola : mgr Krystyna Węgrzyn wicedyrektor: mgr Barbara Woźniak.
Koła zainteresowań
Nauczyciele w grupach przedszkolnych realizują programy autorskie w ramach bezpłatnych kółek zainteresowań, dzięki, którym rozwijają zdolności muzyczne, taneczne, plastyczne, sportowe i teatralne wychowanków. Dzieci mają również możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych "Aktywny przedszkolak"

W „Bajkowej Ósemce” stosujemy różne metody i formy pracy oraz elementy wielu innowacyjnych metod wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Są to: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana, Metoda Carla Orffa,Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Pedagogika zabawy Klanza, Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów” ,"Metoda Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz, Metoda Integracji Sensorycznej (SI) Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, Metoda ćwiczeń grafomotorycznych (Hanna Tymichowa). Przedszkole realizuje także innowacje pedagogiczne: "Wędrówki ze Skrzatem Choinkiem" rozwijającą zainteresowania przyrodniczo - ekologiczne, "Chcę i potrafię ładnie mówić" - rozwijającą mowę i korygującą wady wymowy wychowanków oraz innowację "Z matematyką na Ty". W grupach starszych prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej wdrażające dzieci do umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz realizowany jest program rozwijający zainteresowania informatyczne "Z komputerem za Pan Brat". Od września 2022 r realizujemy Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności - realizacja programu umożliwia każdemu dziecku opanować język angielski na poziomie dwujęzyczności i czerpać z tego wszelkie możliwe korzyści.


Kontakty zagraniczne

Organ prowadzący
Gmina Miasto Krosno
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Opłata stała: 65 1240 2311 1111 0010 6149 3084
Drzwi otwarte

Przedszkole zaprasza kandydatów i nowo przyjętych przedszkolaków na oglądanie przedszkola, w tym sal dydaktycznych, bajkowego wystroju placówki, patia dla dzieci najmłodszych, placu zabaw i ogrodu oraz "zajęcia otwarte" dla dzieci i rodziców w dniach od 12.06. 2023 r do 16.06.2023 r w godzinach od 16:00 do 17:00.


Adres wystawcy
ul. Kisielewskiego 15 38 -400 Krosno
Wystawca
Przedszkole Miejskie Nr 8 "Bajkowa ósemka" w Krośnie
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
Wyżywienie: 65 1240 2311 1111 0010 6149 3084
Odbiorca opłat
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Krośnie
Adres odbiorcy opłat
ul. Kisielewskiego 15 38-400 Krosno
NIP odbiorcy opłat
684 21 72 526
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2023/2024
275
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe