Krosno
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 8 „Bajkowa Ósemka” w Krośnie
Adres
Stefana Kisielewskiego 15, 38-400 Krosno
Telefon
13 43 258 64
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Woźniak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • logo przedszkola
 • Budynek
 • Wystrój
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Robimy sałatki
 • Uczymy się ratować życie
 • Przedszkole Miejskie Nr 8 „Bajkowa Ósemka” w Krośnie
 • Festyn Rodzinny
 • MiędzyprzedszkolnyTurniej Piłki Halowej
 • Zabawy w parku
 • Świętujemy Dzień Niepodległości
 • Wystrój zimowy
 • Wigilia
 • Przegląd Jasełek
Opis
Przedszkole Miejskie Nr 8 "Bajkowa ósemka"w Krośnie usytuowane jest na osiedlu "Traugutta"- wjazd z ulicy Podkarpackiej ( tzw obwodnicy ). Jest to jedno z największych przedszkoli w mieście Krośnie, przyjaźnie nastawione na dziecko, otwarte na jego potrzeby i możliwości rozwojowe, uwzględniające potrzeby i prośby rodziców. Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, wykonany we współpracy z Urzędem Miasta Krosna w ramach programu „Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania" – umożliwiający niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym korzystanie z usług przedszkola. Budynek placówki jest dwukondygnacyjny, otoczony ogrodem z placem zabaw wyposażonym w sprzęt sportowy i ogrodowy, dający duże możliwości do swobodnych i zorganizowanych zajęć i zabaw ruchowo - sportowych. Sale zajęć dla dzieci są przestrzenne, jasne, estetycznie i kolorowo zagospodarowane, wyposażone w nowe meble, zabawki dla dzieci i pomoce dydaktyczne do zajęć. Przy salach znajdują się łazienki po kapitalnych remontach, dostosowane do wieku i potrzeb wychowanków. Atrakcją placówki jest "przedszkolny zwierzyniec" oraz ciekawie urządzone kąciki tematyczne dostosowane do aktualnej tematyki i pory roku. Wejście do przedszkola to bardzo duży hol z szatniami dla każdej grupy wiekowej z ciekawym bajkowym wystrojem – zapraszającym dzieci do wejścia i pozostania. Dysponujemy bogatym sprzętem sportowym i rekreacyjnym, mamy również "suchy basen", "megabloki", "wieżę wspinaczkową", kulę wspinaczkową i zestawy przyrządów do prowadzenia gimnastyki korekcyjno - wyrównawczej. W ciągu wielu lat przedszkole wypracowało sobie własną tradycję, atmosferę, organizację imprez i uroczystości z udziałem rodziców i środowiska lokalnego. W trakcie trwania pandemii Covid - 19 większość realizowanych - online.  "Bajkowa ósemka" w Krośnie to placówka 12 oddziałowa do której może uczęszczać 295 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nasze przedszkole oprócz realizacji zajęć z podstawy programowej bezpłatnej w godz. od 8.00 do 13.00 organizuje: wycieczki, spotkania teatralne i z ciekawymi ludźmi, konkursy, olimpiady, przeglądy, aktywny udział w akcjach charytatywnych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania oraz zdolności i talenty wychowanków. W przedszkolu prowadzone są specjalistyczne zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Przedszkolna kuchnia uwzględnia  potrzeby dzieci i stosuje w ich żywieniu zalecane diety.
Aktualizacja danych 26 stycznia 2022 rok.
Dodatkowe zajęcia
Przedszkole organizuje bezpłatne zajęcia dodatkowe dla wychowanków. Język angielski, dla wszystkich grup wiekowych - zajęcia bezpłatne. Religia dla dzieci 5, 6 letnich. Gimnastyka korekcyjna i terapia logopedyczna prowadzona przez pracowników poradni. Zajęcia korekcyjno - wyrównawcze prowadzone dla dzieci 5, 6 letnich przez nauczycieli grup, umożliwiające wychowankom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Zajęcia sportowe organizowane w ramach "Międzyprzedszkolnego Klubu Przedszkolaka". Cykliczne zajęcia w muzeach i bibliotece, spotkania z ciekawymi ludźmi. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i zdolności wychowanków prowadzone przez nauczycieli w grupach przedszkolnych. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli z zakresu udzielania dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu. Zajęcia rytmiczno - taneczne prowadzone przez nauczycieli przedszkola. Przedstawienia teatralne wykonywane przez aktorów Teatrów profesjonalnych w tym online. Wycieczki autokarowe i piesze organizowane przez placówkę przedszkolną.
Godziny otwarcia od
6:30 - 17:00
Osiągnięcia
Przedszkole od wielu lat organizuje imprezy cykliczne: Międzyprzedszkolny Przegląd Jasełek, oraz Turniej Piłki Halowej. Przedszkole bierze udział we wszystkich konkursach organizowanych przez różnorodne instytucje, organizacje i inne placówki oświatowe zdobywając na nich liczne nagrody, wyróżnienia i podziękowania. Sama placówka jest również organizatorem lub współorganizatorem wielu konkursów, przeglądów i olimpiad przedszkolnych i międzyprzedszkolnnych, skierowanych na wielokierunkowy rozwój wychowanków oraz na wyszukiwanie talentów i zdolności. Posiadamy wiele certyfikatów miedzy innymi: Certyfikat "Dbamy o Język Polski", certyfikat dla przedszkola "Placówka dbająca o zdrowie i kondycje dzieci", certyfikat  "Przedszkole przyjazne środowisku - ECO", certyfikat "Wiarygodne przedszkole" "Wzorowa placówka" i wiele innych.
Absolwenci przedszkola osiągają duże sukcesy na różnych szczeblach kształcenia, otrzymują wyróżnienia, nagrody oraz dyplomy za uzyskane osiągnięcia, a wszystko to można oglądnąć na naszej stronie internetowej oraz przedszkolnym Facebooku https://www.facebook.com/Bajkowa8/ .
„Przedszkole ósemka to raj dla dzieci – jak zaglądniecie to zostaniecie”.
Historia
Przedszkole powstało w 1990 roku na potrzeby nowego, dużego osiedla "Traugutta". Na początku swojego istnienia było największym przedszkolem w województwie - liczyło 16 oddziałów. Przedszkole obchodzi jubileusze istnienia, a w roku 2010 placówka otrzymała nazwę "Bajkowa ósemka". Na dzień dzisiejszy jest to największe i najmłodsze przedszkole w mieście Krośnie.
Godziny otwarcia uwagi
W miarę potrzeb rodziców istnieje możliwość wydłużenia pracy przedszkola w godzinach rannych i popołudniowych.
Personel
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Krośnie zatrudnia dwudziestu dwóch pracowników pedagogicznych posiadających pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Siedemnastu nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, trzech nauczycieli to nauczyciele mianowani, jeden nauczyciel posiada stopień awansu nauczyciela kontraktowego, jeden to nauczyciel stażysta Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie mgr z przygotowaniem pedagogicznym, ukończyli różnego rodzaju studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, które wzbogacają ofertę edukacyjną placówki, mają wpływ na wysoką jakość pracy przedszkola i wspierają dzieci niepełnosprawne. Dodatkowe kwalifikacje nauczycieli to : 2 logopedów, 2 psychopedagogów, 3 oligofrenopedagogów, 5 terapeutów, 5 pedagogów. Nauczyciele doskonalą również swój warsztat pracy poprzez szkolenia, warsztaty, seminaria i różne formy samokształceniowe. W przedszkolu zatrudnionych jest dwudziestu pięciu pracowników administracyjno - obsługowych. Dyrektor przedszkola : mgr Barbara Woźniak wicedyrektor: mgr Krystyna Węgrzyn
Koła zainteresowań
Nauczyciele w grupach przedszkolnych realizują programy autorskie w ramach bezpłatnych kółek zainteresowań, dzięki, którym rozwijają zdolności muzyczne, taneczne, plastyczne, sportowe i teatralne wychowanków. Dzieci mają również możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych "Aktywny przedszkolak"

W „Bajkowej Ósemce” stosujemy różne metody i formy pracy oraz elementy wielu innowacyjnych metod wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Są to: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana, Metoda Carla Orffa,Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss,Pedagogika zabawy Klanza,Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów” ,"Metoda Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz, Metoda Integracji Sensorycznej (SI)Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, Metoda ćwiczeń grafomotorycznych (Hanna Tymichowa). Przedszkole realizuje także innowacje pedagogiczne: "Wędrówki ze Skrzatem Choinkiem" rozwijającą zainteresowania przyrodniczo - ekologiczne oraz "Chcę i potrafię ładnie mówić" - rozwijającą mowę i korygującą wady wymowy wychowanków oraz innowację "Z matematyką na Ty". W grupach starszych prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej wdrażające dzieci do umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz realizowany jest program rozwijający zainteresowania informatyczne "Z komputerem za Pan Brat".


Kontakty zagraniczne

Organ prowadzący
Gmina Miasto Krosno
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Opłata stała: 65 1240 2311 1111 0010 6149 3084
Drzwi otwarte

Przedszkole zaprasza kandydatów i nowo przyjętych przedszkolaków na oglądanie przedszkola, w tym sal dydaktycznych, bajkowego wystroju placówki, Patia dla dzieci najmłodszych, placu zabaw i ogrodu w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca - począwszy od maja 2022 roku w godz od 10.00 do 11.00.


Adres wystawcy
ul. Kisielewskiego 15 38 -400 Krosno
Wystawca
Przedszkole Miejskie Nr 8 "Bajkowa ósemka" w Krośnie
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
Wyżywienie: 65 1240 2311 1111 0010 6149 3084
Odbiorca opłat
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Krośnie
Adres odbiorcy opłat
ul. Kisielewskiego 15 38-400 Krosno
NIP odbiorcy opłat
684 21 72 526
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
275
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe