Krosno
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Krośnie
Adres
Powstańców Warszawskich 42, 38-400 Krosno
Telefon
134324757
Fax
134324757
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Kamila Liebner-Chmielowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Wejście do budynku przedszkola.
  • Hol główny przedszkola
  • Hol główny przedszkola
  • Sala dydaktyczna grupy V
  • Sala dydaktyczna grupy VI.
  • Sala dydaktyczna grupy VIII.
  • Sala dydaktyczna grupy II.
  • Sala dydaktyczna grupy X
  • Łazienka przedszkolaków
  • Plac zabaw od strony parkingu.
Opis

Przedszkole znajduje się w samym sercu osiedla im. Ks. Markiewicza. Ma atrakcyjną lokalizację w sąsiedztwie skweru "Radosna Dolina", Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, przychodni lekarskiej, Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej oraz dobre połączenie komunikacyjne z innymi częściami miasta. Mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku z dużym nasłonecznionym ogrodem, w otoczeniu pięknych liściastych i iglastych drzew, pasm zieleni i roślin ozdobnych. Placówka posiada bogatą, nowoczesną bazę dydaktyczną. Sale dziecięce są bezpieczne, przestronne, kolorowe i słoneczne, wyposażone w szereg kącików tematycznych, nowoczesne meble i atrakcyjne zabawki. Nasza oferta edukacyjna obejmuje poza godzinami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego także dodatkowe zajęcia, między innymi: język angielski, religia, zajęcia rytmiczne z nauczycielem, taniec, zajęcia akrobatyczne, zajęcia sportowe "Sprawny przedszkolak", zajęcia wokalne. W przedszkolu prowadzone są innowacje pedagogiczne, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, a także zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym. Przedszkole Miejskie Nr 5 jest czynne od godz. 6.30. Obecnie w przedszkolu funkcjonuje 10 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 250 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W budynku przedszkola mieści się również oddział Żłobka Miejskiego. Nasze przedszkolaki w ciągu dnia otrzymują 3 smaczne, kaloryczne posiłki: godz. 9.00 śniadanie, o godz. 12.00 obiad, o godz. 14.00 podwieczorek. W żywieniu dzieci uwzględniamy różnego rodzaju diety. Wejście do przedszkola jest kodowane, a cały obiekt przedszkola monitorowany.

Zaktualizowano dnia 25.01.2023 r.

Historia

Przedszkole zostało utworzone w 1986 r. decyzją ówczesnego Prezydenta Miasta Krosna. W początkowej fazie swego istnienia posiadało osiem oddziałów przedszkolnych i uczęszczało do niego 200 dzieci. W 1991r. po reorganizacji Zarządu Przedszkoli i Żłobków został włączony w skład przedszkola oddział żłobka i w takiej strukturze przedszkole z oddziałem żłobkowym funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Przedszkole Miejskie Nr 5 jest obecnie nowoczesną, 10 oddziałową instytucją, do której uczęszcza 250 dzieci.  W 2011 r. miała miejsce wielka metamorfoza remontowo- modernizacyjna. Zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjne - termomodernizację budynku przedszkola, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną. W 2022 r. wymieniona została instalacja wodna w piwnicach przedszkola. Nasza placówka jest bezpieczna, kolorowa, z estetycznym i funkcjonalnym zapleczem, w atrakcyjnym miejscu. Duży ogród wyposażony w sprzęt do zabaw dostosowany jest do potrzeb przedszkolaków.

 

Zaktualizowano dnia 25.01.2023 r.

Personel

Kadra pedagogiczna to zespół kreatywnych, zaangażowanych i pełnych zapału i entuzjazmu osób, dla których praca z dziećmi jest pasją i dużym wyzwaniem. W placówce zatrudnionych jest 21 pracowników pedagogicznych, w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz specjaliści: pedagog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie: Terapii pedagogicznej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju, Oligofrenopedagogiki i kształcenia integracyjnego, Edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, Logopedii, Gimnastyki korekcyjnej, Rytmiki, Języka angielskiego, Tyflopedagogiki.   Dzięki dodatkowym kwalifikacjom nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe, a dzieci w naszej placówce mają zagwarantowaną opiekę: logopedy, terapeuty, pedagoga, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, specjalistów gimnastyki korekcyjnej, psychoprofilaktyki oraz lektorów języka angielskiego. Oprócz kadry pedagogicznej w przedszkolu zatrudniony jest również oddany dzieciom personel administracyjno – obsługowy. Ponad dwudziestu pracowników niepedagogicznych wspiera nauczycieli w procesie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym, prowadzi obsługę kadrowo-księgową, przygotowuje posiłki oraz utrzymuje porządek w obiekcie.

Zaktualizowano dnia 25.01.2023 r.

Osiągnięcia

Nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w projektach oraz osiągają wysokie lokaty w konkursach, olimpiadach i turniejach organizowanych przez różnorodne instytucje i placówki oświatowe na terenie miasta, województwa, kraju. W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy pilotażowy program dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach „Dwujęzyczny Przedszkolak”. Przedszkole posiada certyfikaty: „Wzorowa Placówka”, „Radosna Placówka”, „Zaczytane Przedszkole”,” Przedszkole Ekologiczne”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Przedszkole Promujące Zdrowie”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Przedszkole Talentów” oraz certyfikat potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych wystawiony na podstawie pozytywnych opinii rodziców, który jest potwierdzeniem uczestnictwa w programie „Zadowolony Konsument”, certyfikat udziału w programie „Cała Polska Programuje" oraz akcji „Europejski Tydzień Kodowania - Europe Code Week 2020". Przedszkole realizowało ogólnopolskie projekty i programy edukacyjne: „Ekokulturalne przedszkole", „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury", „Twórcze dzieci” oraz ogólnopolskim projekcie matematyczno-przyrodniczym „Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody”, „Akademia Aquafresh”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, programie edukacji antynikotynowej: „Czyste Powietrze Wokół Nas”,  programie  „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Move week”. Prowadzimy szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym. Kładziemy szczególną troskę na ekologiczny, zdrowy styl życia. Nasza placówka jest pomysłodawcą i organizatorem XIV edycji międzyprzedszkolnego konkursu tańca oraz I edycji międzyprzedszkolnego przeglądu polsko-ukraińskiej piosenki patriotycznej „Śpiewam o swojej Ojczyźnie”. Każdego roku aktywnie angażujemy się w wolontariat, akcje, w tym charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, organizowane pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, m.in.: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Misie Ratownisie, Bezdomny Zwierz Też Musi Jeść!, Pola Nadziei, Poszukiwacze Zaginionych Baterii, Sprzątanie świata, „Jestem bezpieczny, jestem ostrożny”, zbiórka karmy dla zwierząt z OTOZ Animals w Krośnie, „Szkoła do Hymnu”, „Podkarpacki Niebieski Marsz”, „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”, „Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci” - zbiórka darów dla dzieci, „Polakom Na Ukrainie” – bożonarodzeniowa zbiórka darów, „Krosno nie zgadza się na smog” - Happening antysmogowy, „Bezpieczne ferie”, „Tydzień Bezpiecznego Internetu”.

Największe sukcesy przedszkolaków w roku szkolnym: 2022/2023: I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Z pacynkami w świat baśni”, wyróżnienie w międzyprzedszkolnym konkursie piosenki „Śpiewamy o Ojczyźnie”, I miejsce w międzyprzedszkolnym ogólnopolskim strażackim konkursie plastycznym;  2021/2022:  I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim „Żaczek Przedszkolaczek”, wyróżnienie w międzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim „Tobie życzę najpiękniej”, I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Już przyszła wiosna”, I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Wiosna na łące”, wyróżnienie w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Zimowe krajobrazy”, wyróżnienie w międzyprzedszkolnym konkursie tanecznym „Roztańczeni”; 2020/2021: I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Odbicie duszy, zwierciadła serca - baśniowy portret w ramie zamknięty", I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Zaproś mnie do świata swojej ulubionej baśni”, I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Wiosenne słoneczko” – online, I, II oraz III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Polskie Legendy”, III miejsce w ogólnopolskim konkursie techniczno-plastycznym: „Korale dla Mamy”, III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastyczno-technicznym: „Cyferki na wesoło", nagrody i wyróżnienia w konkursie „Portret Świętego Mikołaja" organizowanym przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie (obecnie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych); 2019/2020: wyróżnienie w X Powiatowym Konkursie Plastycznym „Mamo, tato nie pal", wyróżnienie w VIII Konkursie Kolęd i pastorałek w kategorii prezentacja indywidualna dzieci 5,6 letnich oraz II miejsce w kategorii: prezentacja zespołowa dzieci 5,6 letnich, wyróżnienie oraz II miejsce w I Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym „Mój kalendarz adwentowy"; 2018/2019: III Miejsce w VII Konkursie Kolęd i Pastorałek – prezentacja indywidualna dzieci 5,6 letnich oraz 3,4 letnich (organizator Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Krośnie), a w 2018 roku:  I miejsce w „Sportowej Olimpiadzie Integracyjnej dla przedszkolaków,  I miejsce w  „Turnieju Piłki Nożnej”,  II miejsce w konkursie na „Bożonarodzeniową choinkę”,  I miejsce w konkursie recytatorskim „Ojczyzna bliska memu sercu”, I miejsce w turnieju „Pierwszy taneczny krok”, II miejsce oraz wyróżnienie w VI konkursie kolęd i pastorałek, II miejsce w konkursie recytatorskim „Wiosna wierszem malowana”, wyróżnienie w konkursie plastycznym „Zimowe zabawy”, wyróżnienie w XXII Przeglądzie piosenki przedszkolnej, I miejsce i II miejsce w konkursie recytatorskim „Wiosenne wierszowanki”, I miejsce w konkursie plastycznym „Zimowe krajobrazy”, I miejsce w konkursie plastycznym „Moja choinka”.


Zaktualizowano dnia 25.01.2023 r.

Koła zainteresowań

W bieżącym roku szkolnym proponujemy różnorodne formy rozwijania zainteresowań, w których mogą uczestniczyć dzieci. Oferujemy: zajęcia innowacyjne: „Wesoła matematyka: wykorzystanie elementów koncepcji Lwa Wygotskiego do wspomagania rozwoju dziecka", „Ruch i zabawa to dobra sprawa", „W zdrowym ciele zdrowy duch", „Bajki uczą życia", „Bajki-pomagajki"", „Mali Sportowcy", „Jestem Patriotą", „Zabawa sylabami", „Jaki piękny jest świat wokół nas", "Mali Matematycy" oraz zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci takie jak: „Więcej ruchu dla maluchów” – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki, „Muzyka jest wszędzie” – zajęcia muzyczne, „Zaczarowane opowiadania” – zajęcia czytelnicze, „Logo -nutki” – zajęcia logorytmiczne, „Twórcze wychowanie w przedszkolu” – zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczno – techniczne, „Kółko szachowe” – zajęcia kształtujące umiejętności logicznego myślenia.

Zaktualizowano dnia 25.01.2023 r.

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia dodatkowe bezpłatne: język angielski - 2 razy w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych prowadzony przez nauczyciela języka angielskiego; zajęcia rytmiczno-muzyczne prowadzone przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych, terapia logopedyczna – prowadzona przez specjalistę logopedę, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym prowadzone przez specjalistę terapeutę, zajęcia rewalidacyjnereligia prowadzona w grupach dzieci 5,6-letnich. Oferta zajęć dodatkowych obejmuje także cieszące się ogromnym zainteresowaniem zajęcia: Akrobatyka i Taniec - zajęcia gimnastyczno-taneczne, Feel and Dance - zajęcia taneczne, Sprawny Przedszkolak - zajęcia ogólnorozwojowe, Zajęcia wokalne - zajęcia kształtujące i rozwijające umiejętności wokalne.

Zaktualizowano dnia 25.01.2023 r.

Godziny otwarcia od
od godz. 6.30 do godz. 16.30
Kontakty zagraniczne

Zrealizowano międzynarodowy projekt edukacyjny: "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". W swojej historii przedszkole współpracowało z zagranicznymi uczelniami wyższymi. Naszymi partnerami są: Universitat de Castilla La Mancha (Hiszpania), Universitat de Cordoba (Hiszpania), Universitat de Valencia (Hiszpania), Universitat de Jaen (Hiszpania), University of Miscolc, Comenius College (Węgry), Burdur Mehmet Akif Ersoy University. W ramach współpracy studenci wymiany zagranicznej ERASMUS realizowali pedagogiczne praktyki studenckie poznając metody, formy oraz specyfikę pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Podczas wizyty w naszym przedszkolu w 2013 r. wykładowców z Mehmet Akif Ersoy University z Burdur w Turcji, wymieniano doświadczenia na temat wychowania dzieci i dzielono się spostrzeżeniami na temat ich nauczania. Dzięki tej współpracy nasi wychowankowie mieli możliwość poznania kultury, języka innych krajów, a także kształtowania postaw akceptacji, tolerancji i szacunku wobec innych narodów.

 

Zaktualizowano dnia 25.01.2023 r.

Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole czynne od godz. 6.30 do godz. 16.30
Organ prowadzący
Gmina Miasto Krosno
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
opłata stała: 68 1240 2311 1111 0010 6149 2739
Drzwi otwarte

Drzwi otwarte w przedszkolu mają miejsce w czerwcu i sierpniu. W czerwcu przybierają formę plenerowego Pikniku Rodzinnego, którego głównym celem jest integracja społeczności przedszkolnej z lokalną społecznością, aktywizacja ruchowa dzieci i rodziców, upowszechnienie różnych form aktywności artystycznej dzieci oraz propagowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywnego spędzania czasu wolnego i promowanie wychowania przedszkolnego. Forma Pikniku Rodzinnego stanowi „dzień otwarty” dla kandydatów do przedszkola. Połączona jest ze zwiedzaniem placówki. W sierpniu organizowane są Dni Adaptacji skierowane głównie do dzieci, które nie uczęszczały wcześniej do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie. W tych dniach dzieci oraz rodzice mają możliwość spotkania się z nauczycielami, poznania obiektu przedszkola, w tym sali oraz szatni przedszkolnej oraz wspólnej zabawy.


Zaktualizowano: 25.01.2023 r.

Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
wyżywienie: 68 1240 2311 1111 0010 6149 2739
Odbiorca opłat
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Krośnie
Adres odbiorcy opłat
ul. Powstańców Warszawskich 42, 38-400 Krosno
Wystawca
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Krośnie
Adres wystawcy
ul. Powstańców Warszawskich 42, 38-400 Krosno
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2023/2024
225
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe