Krosno
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Krośnie
Zespół szkół
Adres
Wyzwolenia 6 B, 38-400 Krosno
Telefon
134323950
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Starowiejska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 4
 • Przedszkole Miejskie Nr 4 w Krośnie
 • Przedszkole Miejskie Nr 4 w Krośnie
 • Rozwijamy talenty plastyczne
 • Malowanie po śniegu
 • Kodowanie
 • Spotkanie z policjantem
 • Świętujemy
 • Zamykanie w bańce mydlanej
 • Dbamy o zdrowie
 • Przegląd kolęd
 • Festyn
Opis

„ Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie potem jest kalekie” /Janusz Korczak/
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Krośnie kierując się słowami Janusza Korczaka zapewnia swoim dzieciom warunki do pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa.
Nasze przedszkole:
- uczy nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumienia,
- poprzez zabawę, naukę, uczestnictwo w ciekawych zajęciach wspomaga rozwój aktywności twórczej i kreatywności oraz myślenia dzieci,
- promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
- zapewnia poczucie bezpieczeństwa, które jest warunkiem zdrowia oraz prawidłowych postaw dzieci,
- promuje wychowanie przez uczestnictwo w kulturze,
- wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów i wychowaniu dzieci,
- promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Wprowadzamy elementy planu daltońskiego, opierającego się na trzech zasadach: odpowiedzialność, samodzielność, współpraca. Zgodnie z mottem: "Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko, co dziecko potrafi- nauczycielowi zrobić nie wolno." /Helen Parkurst/
Program dydaktyczno - wychowawczy jest poszerzony o:
- tematykę związaną z wychowaniem patriotycznym i regionalnym (Program "Mali patrioci"),
- tematykę związaną z promocją zdrowia (posiadamy Wojewódzki Certyfikat "Przedszkole promujące zdrowie"),
Dzieci mogą wykazać się kreatywnością i wszechstronną aktywnością na zajęciach plastycznych, rytmiczno - muzycznych, sportowych, czytelniczych.

Stosowanie przez nauczycieli ciekawych, aktywnych metod pracy dostarcza dzieciom dobrej zabawy, rozwija zdolności matematyczne, językowe, ruchowe oraz doskonali procesy myślowe. Prowadzimy terapię ręki, zajęcia wspierające integrację sensoryczną np. Sensoplastyka® i Smykomultisensoryka ®
Przedszkole uzyskało w 2019 r. Certyfikat "Kreatywne Przedszkole - Kreatywny Maluch" - nadany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Nauczyciele organizują wiele imprez okolicznościowych i integracyjnych: Dzień Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka, wycieczki plenerowe w ciekawe miejsca. Przedszkole organizuje koncerty muzyczne,warsztaty pieczenia chleba dla dzieci, warsztaty kulinarne: robienie kanapek, sałatek, kiszenie kapusty itp., spotkania z leśnikiem, zegarmistrzem, pszczelarzem, policjantem, ratownikami medycznymi.
Przedszkole współpracuje z Biblioteką Publiczną, Muzeum Rzemiosła, Muzeum Okręgowym.
Przedszkole Miejskie Nr 4 wraz ze Szkołą Podstawową Nr 6 im. Janusza Korczaka wchodzi w skład Miejskiego Zespołu Nr 6 w Krośnie.
Przedszkole posiada 5 dużych, kolorowych sal do zajęć, szatnię oraz hol. Sale dla dzieci są jasne, kolorowe, funkcjonalne i estetycznie urządzone, wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne. Przy każdej sali znajduje się łazienka dla dzieci. Przedszkole dysponuje placem zabaw oraz parkingiem. Posiłki są przygotowywane w przedszkolnej kuchni.
Aktualizacja - 24.01.2024 r.

Godziny otwarcia od
7.00
Godziny otwarcia do
16.00
Osiągnięcia

Przedszkole bierze udział w konkursach organizowanych przez różnorodne instytucje oraz inne placówki oświatowe. Dzieci zdobywają w nich liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.:

- Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki w Języku angielskim
- Międzyprzedszkolny  Konkurs Piosenki Przedszkolnej,
- Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny- "Zimowe krajobrazy”,
- Sportowa Olimpiada Integracyjna,
- Turniej piłki halowej,
- Konkurs recytatorki ,,Bez piątej klepki’,
- MIędzyprzedszkolny przegląd Jasełek,
- Konkurs kolęd i pastorałek,
- Powiatowy konkurs plastyczny: "Mamo, Tato, nie pal",
- Międzyprzedszkolny konkurs tańca.

- Powiatowy konkurs plastyczny "Moja Pani z przedszkola"Dodatkowe zajęcia

- Język angielski dla wszystkich grup wiekowych;
- Zajęcia logopedyczne;
- Dzieci 5-6 letnie nauka religii na życzenie rodziców;
- Zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Zajęcia sportowe "Drużyna Kangura"

Personel
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Krośnie zatrudnia 9 pracowników pedagogicznych posiadających pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Nauczyciele posiadają również dodatkowe kwalifikacje pozwalające z sukcesem pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele posiadają kwalifikacje z zakresu logopedii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej. W zespole jest zatrudniony pedagog, psycholog, surdopedagogog, specjalista do pracy z dziećmi autystycznymi, tyflopedagog.
W przedszkolu zatrudnionych jest 9 pracowników administracyjno- obsługowych.
Historia
Przedszkole powstało w 1978 roku. Początkowo było to przedszkole zakładowe Fabryki Amortyzatorów " Polmo" w Krośnie. Następnie funkcjonowało jako samodzielne Przedszkole Miejskie Nr 4 w Krośnie, a od 2009 roku weszło w skład Miejskiego Zespołu Nr 6 w Krośnie.
Koła zainteresowań
Dzieci mają możliwość rozwijania talentów plastycznych, muzycznych, sportowych, językowych.
Organ prowadzący
Gmina Miasto Krosno
Drzwi otwarte
Zapraszamy na stronę internetową przedszkola.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
41 1240 2311 1111 0010 6149 1673
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe