Krosno
Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Krośnie
Zespół szkół
Adres
Bohaterów Westerplatte 24, 38-400 Krosno
Telefon
793827535, 134743812
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Elżbieta Wilk
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Sportowa Integracyjna Olimpiada dla przedzkolaków
 • Pasowanie na starszaka
 • Zabawy z trenerem na świeżym powietrzu.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Mikołaj w przedszkolu
 • Zabawa karnawałowa
 • Dzień Niepodległości w przedszkolu
 • Spotkanie z lekarzem
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Spotkanie z górnikami
 • Świąteczne wypieki
Opis
Przedszkole Miejskie Nr 1 od roku szkolnego 2022/23 będzie się mieściło w jednopoziomowym, pozbawionym barier architektonicznych, usytuowanym na osiedlu Ks. Br. Markiewicza budynku, z dala od ruchliwych ciągów komunikacyjnych, w miejscu sprzyjającym spacerom, umożliwiającym kontakt dziecka z naturą. Nowo wybudowany nowoczesny obiekt spełni obowiązujące wymogi bezpieczeństwa i estetyki, a jego architektura będzie przyjazna dzieciom i rodzicom , łącząc w sobie przytulność z przestronnością, umożliwi swobodny codzienny kontakt rodziców z nauczycielami.
Wokół przedszkola rozciąga się zielony, nasłoneczniony plac zabaw dla dzieci, wyposażony w certyfikowane ekologiczne urządzenia ogrodowe umożliwiające swobodne i zorganizowane zajęcia i zabawy ruchowo-sportowe.
Oprócz bezpłatnej realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego w godz. od 8.00-13.00 placówka realizuje programy autorskie rozwijające zainteresowania i talenty maluchów. Dzieci korzystają z przestronnych, bajecznie kolorowych, wyposażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne sal zabaw z dostępem do łazienki. Dzieci mają zapewnione trzy zdrowe posiłki przygotowywane we własnej kuchni przedszkolnej: śniadanie o 8.45, obiad o 12.00, podwieczorek o 14.30.
Przedszkole posiada w pełni kompetentną kadrę pedagogiczną i oddany dzieciom personel obsługowy. Nasze przedszkole jest małą placówką, co pozwala nam stworzyć rodzinną, kameralną atmosferę, nikt z naszych przedszkolaków nie jest anonimowy, nikt nie czuje się samotny czy opuszczony, bo najważniejszym priorytetem naszej pracy jest Dobro Dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa.
Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo bogata. Ogromny nacisk kładzie się na szeroko pojęte wychowania zdrowotne i ekologię (posiadamy Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie , Przedszkola w ruchu, a także certyfikaty Akademii Zdrowego Przedszkolaka, Dzieciństwo bez próchnicy, Mamo, tato wolę wodę, Zdrowo jem , więcej wiem), tworzenie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji, wyrównywania deficytów, zajęcia rytmiczno-ruchowe i naukę j. angielskiego.
 Przedszkolaki uczestniczą w licznych konkursach o tematyce zdrowotnej, recytatorskich, plastycznych, muzycznych, olimpiadach sportowych, wycieczkach autokarowych, przedstawieniach teatralnych. Oprócz tradycyjnych metod nauczania i wychowania stosuje się alternatywne metody rozwijające aktywność i ekspresję ruchową dziecka (gimnastykę rytmiczną A.M. Kniessów, W Sherborne , K. Orfa. R. Labana, Tulima, Storyline .)
 Ze szczególną troską tworzy się klimat bezpieczeństwa i akceptacji, jako punkt wyjścia do prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka. Zdrowie psychiczne wychowanków kształtuje się korzystając z najnowszej wiedzy o inteligencji emocjonalnej, a dla optymalnego zintegrowania pracy ciała i mózgu stosuje się ćwiczenia Gimnastyki Mózgu G.i P. Denissonów. Tradycją przedszkola jest wychowanie w poszanowaniu uniwersalnych wartości przy równoczesnym uznawaniu odmienności światopoglądowej. Rodzice i dzieci postrzegani są jako współpartnerzy procesu dydaktyczno-wychowawczego. W ciągu ponad 40 lat istnienia przedszkole wypracowało własną niepowtarzalna atmosferę miłości i poszanowania praw dziecka, tradycję organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców i środowiska.
Nasze przedszkole organizuje imprezy integrujące dziecko z rodziną i społecznością lokalną:
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Pasowanie na starszaka , Dzień Dziecka, Dzień Andrzejkowych Wróżb,Spotkanie z Mikołajem, Bal karnawałowy, Powitanie wiosny, Międzyprzedszkolny Przegląd Jasełek, Sportowa Integracyjna Olimpiada dla przedszkolaków, Dzień Służby Zdrowia, Dzień Ziemi, Konkursy recytatorskie i konkursy piosenki, konkursy tańca. Spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów, atrakcyjne wycieczki, teatrzyki w wykonaniu profesjonalnych aktorów. 
Niezmiennie od lat przedszkole umożliwia wychowankom osiągniecie dojrzałości szkolnej ( stosuje się alternatywną metodę odimiennej nauki czytania wg.I Majchrzak) a także wszechstronny rozwój, co znajduje swój wyraz w osiągnięciach artystycznych przedszkolaków z "Jedynki".
Dla wyrównywania różnorodnych deficytów prowadzi się z dziećmi indywidualną pracę kompensacyjną, ćwiczenia mowy z logopedą, gimnastykę korekcyjną i ogólnorozwojową.Rozwojowi dzieci służą również zajęcia z języka angielskiego.
Nasza "Jedynka " jest przedszkolem godnym wyboru. Dzieciom oferuje się atrakcyjne i skuteczne formy edukacji a Rodzicom - komfort płynący z przekonania , że oddają swoje " Skarby" we właściwe, troskliwe ręce.
Zaktualizowano : 28.01.2022 r.
Historia
Przedszkole Miejskie Nr 1 powstało w 1978 roku jako 5 oddziałowe przedszkole dla potrzeb osiedla im. Br. Markiewicza. Od 2009 r. funkcjonuje w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 wraz ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Krośnie. Od września 2022 r. będzie funkcjonowało w nowo wybudowanym jednopoziomowym budynku bez barier architektonicznych, spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa, z możliwością objęcia opieką 150 dzieci.
Osiągnięcia

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Krośnie bierze udział w wielu konkursach , przeglądach, imprezach organizowanych przez środowisko na szczeblu lokalnym jak również na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Placówka jest organizatorem imprez dla społeczności przedszkolnej miasta Krosna takich jak Sportowa Integracyjna Olimpiada dla Przedszkolaków oraz Miedzyprzedszkolny Przegląd Jasełek.

 - Posiadamy Certyfikaty: 
- Wojewódzkiej sieci Szkół Promujących Zdrowie
-  Certyfikat "Przedszkola w ruchu"
- Akademii Zdrowego Przedszkolaka
- "Dzieciństwo bez próchnicy"
-" Mamo tato wolę wodę".
- "Zdrowo jem , więcej wiem"
- "Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci"
- "Szkoła do hymnu"
Nasi wychowankowie zdobywają wysokie lokaty w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich, sportowych :
 - I miejsce w XII Sportowej Olimpiadzie Integracyjnej dla przedszkolaków"
 - II miejsce w XIII Miedzyprzedszkolnym Turnieju Piłki Halowej
 - II miejsce w konkursie wokalno-recytatorskim "Festiwal zakochanej piosenki"
 - I nagroda w Powiatowym Konkursie plastycznym "Mamo, tato nie pal "
-  I i III miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie kolęd i pastorałek"
 - I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie tańca ludowego
- II miejsce w IV Ogólnopolskim konkursie plastycznym pod patronatem MEN "Moje miasto za sto lat" ( na 3000 prac),
- I nagroda w IV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Ptaki cudaki"
- II miejsce w konkursie "Matematyczna gra dydaktyczna"

- kwalifikacja do wystawy pokonkursowej w II Ogólnopolskim konkursie plastycznym "Pejzaż nasz polski".

Dodatkowe zajęcia
Język angielski bezpłatny dla wszystkich grup wiekowych,
 - Religia - w grupach  5 i 6 latków .
-  zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone przez nauczycieli pracujących w grupach    zapewniające dzieciom osiągniecie dojrzałości szkolnej i rozwijanie uzdolnień.
Ponadto przedszkolaki uczestniczą w zajęciach:
 muzyczno-rytmicznych, teatralnych , plastycznych , sportowych rozwijających zainteresowania i talenty.
 Przedszkole organizuje cykliczne zajęcia biblioteczne, muzealne, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Personel
W przedszkolu pracuje 10 nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi. 5 nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu zawodowego - dyplomowany, 1 to nauczyciel mianowany, 3 kontraktowy, 1 stażysta.
 Nauczyciele posiadają ukończone studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne  z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedii, permanentnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe na szkoleniach , warsztatach , konferencjach edukacyjnych.
 Przedszkole zatrudnia 11 oddanych dzieciom pracowników obsługi.
Wicedyrektor zespołu mgr Agata Woś koordynuje pracę przedszkola.
Godziny otwarcia od
7.00 - 16.00
Organ prowadzący
Gmina Miasto Krosno
Drzwi otwarte
Organizowane są dni otwarte dla dzieci nowo przyjętych w czerwcu każdego roku. Dzieci mogą przychodzić pobawić się z nami w salach lub w ogrodzie przedszkolnym codziennie od 10.00- 11.00.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
56124023111111001061491888
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
56124023111111001061491888
Odbiorca opłat
Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie
Adres odbiorcy opłat
38-400 Krosno , ul. Powstańców Ślaskich 37
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
100
NIP odbiorcy opłat
684-25-73-975
Wystawca
Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie
Adres wystawcy
38-400 Krosno, ul.Powstańców Śląskich 37
Koła zainteresowań
Tak
Kontakty zagraniczne
Nie
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe