Krosno
Oddział przedszkolny
Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
Adres
Grunwaldzka 15, 38-400 Krosno
Telefon
134320562
Fax
134320562
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Beata Liebner-Pirga
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Grupa "MISIE"
 • Grupa "MISIE"
 • Grupa "DELFINKI"
 • Grupa "DELFINKI"
 • Grupa "MISIE"
 • Grupa "DELFINKI"
 • Grupa "MISIE"
 • Grupa "MISIE"
 • Grupa "DELFINKI"
 • Grupa "DELFINKI"
 • Grupa "DELFINKI"
 • Grupa "MISIE"
 • Grupa "MISIE" i "DELFINKI"
 • Grupa "MISIE" i "DELFINKI"
 • Grupa "MISIE"
Opis

W Szkole Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie, istnieją dwa oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Grupy są mieszane pod względem wieku, co sprzyja dobremu samopoczuciu przedszkolaków – młodsze dzieci chętnie uczą się od starszych, a starsze mają możliwość wejścia w rolę starszego, opiekuńczego, bardziej doświadczonego i odpowiedzialnego kolegi.

Nasza placówka położona jest w ładnej, spokojnej, zielonej dzielnicy Krosna – Suchodole, z dala od zgiełku ulicznego. Sale przedszkolne mieszczą się w specjalnie wydzielonej części budynku. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową.

Każdego roku, w sierpniu, organizowane są zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych dzieci rozpoczynających swą przygodę z przedszkolem oraz ich rodziców. Pierwsze spotkanie z rodzicami nowo przyjętych przedszkolaków odbywa się jeszcze w maju, czyli kilka miesięcy przed pójściem dziecka do przedszkola. Rodzice mają możliwość poznania wychowawców oraz porozmawiania z nimi na temat przygotowania dziecka do wejścia w nowe środowisko.

Dzieci bawią się i uczą w kolorowych, funkcjonalnie urządzonych salach, spacerują w pięknym, zielonym otoczeniu oraz korzystają z nowego placu zabaw dedykowanego małym dzieciom, który powstał w pobliżu naszej placówki.

Przedszkolaki otaczane są serdeczną opieką przez oddaną i wykwalifikowaną kadrę. Chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających wrażliwość twórczą i zdolności manualne, biorą udział w konkursach, akcjach charytatywnych oraz kampaniach z zakresu profilaktyki. Są objęte opieką logopedyczną. Nauczyciele prowadzą innowacje pedagogiczne.

Dzieci uczestniczą również w przeróżnych formach aktywności, akademiach i projektach przygotowanych przez uczniów i nauczycieli oddziałów szkolnych.

Wspieramy dzieci w odkrywaniu własnych talentów i rozwijaniu zainteresowań, uwzględniając wyjątkowość i szanując indywidualność każdego młodego człowieka. Pomagamy dzieciom poznać świat w ciekawy sposób, uczymy wzajemnego szacunku i wdrażamy do samodzielności.

Współpracujemy z wieloma instytucjami:

Krośnieńska Biblioteka Publiczna, Komenda Miejska Policji, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Straż Pożarna, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Muzeum Rzemiosła i Muzeum Podkarpackie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie .

Bierzemy również udział w wielu projektach regionalnych i ogólnopolskich: 

       

 • Kodowanie na dywanie,

 • Czekolada dla Seniora,
 • Niepodległa do Hymnu,
 • Góra Grosza,
 • Święto Niezapominajki,
 • Podkarpacki Niebieski Marsz,
 • Pomóż dzieciom przetrwać zimę,
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • Cała Polska Czyta Dzieciom,
 • Zbiórka plastikowych nakrętek,
 • Zbiórka karmy dla zwierząt na wniosek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals”,
 • Daj piątaka na kociaka,
 • Poszukiwacze zaginionych baterii,
 • Ubieranie najpiękniejszej choinki na krośnieńskim rynku.


Zaktualizowano dnia 26 stycznia 2023 r.

Historia

Oddział starszych przedszkolaków istnieje przy szkole od kilkudziesięciu lat. W 2011 roku pojawił się pomysł utworzenia oddziału dla dzieci młodszych: 3 i 4-letnich. Pomysł udało się zrealizować i tak już 12 lat najmłodsze dzieci zamieszkujące dzielnicę Suchodół mogą korzystać z przedszkola blisko miejsca swego zamieszkania.

Koła zainteresowań

W ramach codziennego pobytu dziecka w przedszkolu oferujemy ciekawe zajęcia rozwijające przyjmujące formę małych kół zainteresowań. Proponujemy dzieciom zajęcia plastyczne, muzyczne z elementami rytmiki, czytelnicze, zabawę w teatr.

Osiągnięcia

Nasze dzieci charakteryzuje wysoka kultura osobista, otwartość w relacjach z rówieśnikami i nauczycielami oraz pomysłowość i twórczość w działaniu. W naszej placówce każde dziecko czuje się akceptowane i otaczane troską. Dzięki stosowaniu ciekawych metod pracy przedszkolaki są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Osiągają wysokie wyniki podczas corocznych badań przesiewowych, prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Krośnie, w zakresie dojrzałości do nauki czytania i pisania.

Dodatkowe zajęcia
 • zajęcia czytelnicze w ramach współpracy z Krośnieńską Biblioteką Publiczną,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • lekcje muzealne,
 • udział w imprezach kulturalnych na terenie szkoły i poza nią (np. teatrzyki, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi).
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia sportowe na sali gimnastycznej,
 • dla dzieci z orzeczeniem z MPPP zajęcia rewalidacyjne.
Personel
W przedszkolu pracuje kadra o wysokich kwalifikacjach zawodowych: dwie nauczycielki posiadają stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, jedna stopień nauczyciela mianowanego. Mają dodatkowe kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej z elementami logopedii, zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Panie regularnie uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i wzbogacają swój warsztat pracy.
Godziny otwarcia od
7.30 - 15.30
Godziny otwarcia uwagi

Organ prowadzący
Gmina Krosno
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
27 1240 2311 1111 0010 6149 0373
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe