Busko-Zdrój
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Buski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój
humanistyczny
lingwistyczny
biologiczno-chemiczny
matematyczno-fizyczny
matematyczno-geograficzny
biologiczno-matematyczny
II Liceum Ogólnokształcące Janusza Kusocińskiego 3B, 28-100 Busko-Zdrój
Liceum Ogólnokształcące profil biologiczno-sportowy
III Liceum Ogólnokształcące Mickiewicza 6, 28-100 Busko-Zdrój
A - matematyczno-fizyczny
B - biologiczno - sportowy
IV Liceum Ogólnokształcące Mickiewicza 23, 28-100 Busko-Zdrój
klasa informatyczna
klasa kosmetyczna
Technikum nr 1 Mickiewicza 6, 28-100 Busko-Zdrój
e - ekonomiczny
h - hotelarski
Technikum Nr 2 Mickiewicza 23, 28-100 Busko-Zdrój
technik informatyk
technik pojazdów samochodowych
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum Nr 3 Janusza Kusocińskiego 3B, 28-100 Busko-Zdrój
technik budownictwa
technik architektury krajobrazu
technik hotelarstwa
technik geodeta
technik logistyk
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 ul. Adama Mickiewicza 6, 28-100, Busko-Zdrój
w - wielozawodowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 Janusza Kusocińskiego 3B, 28-100, Busko-Zdrój
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
elektryk
murarz-tynkarz
magazynier-logistyk
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 Al. Adama Mickiewicza 23, 28-100, Busko-Zdrój
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik motocyklowy
elektromechanik pojazdów samochodowych