Busko-Zdrój
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
Mickiewicza 6, 28-100 Busko-Zdrój
Telefon
413787921
Fax
413787921
E-mail
Strona www
Dyrektor
Andrzej Bilewski
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Opis
 • III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju to szkoła, w której nauka trwa cztery lata. Cykl kształcenia kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym wstęp na wyższe uczelnie. Proponujemy kształcenie w oddziale o profilu matematyczno-fizycznym oraz biologiczno-sportowym.


  Rozszerzenia przedmiotów, które są dostępne w naszych oddziałach, zostały wybrane na podstawie opinii rodziców oraz uczniów – zaproponowane liczby godzin z poszczególnych przedmiotów są podyktowane jak najlepszym przygotowaniem młodzieży do egzaminu maturalnego.

  Oprócz zajęć wynikających z obowiązkowego programu nauczania, uczniowie poszerzają wiedzę i rozwijają swoje zainteresowania w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.


  Oficjalna strona szkoły: http://www.zsp1busko.pl/
  Szkoła posiada:
 • sale lekcyjne wyposażone w zestawy multimedialne,
 • 2 pracownie komputerowe,
 • 2 pracownie językowe,
 • salę gimnastyczną,
 • siłownię,
 • salę fitness,
 • boisko sportowe na zewnątrz Szkoły,
 • bibliotekę wraz z kącikiem multimedialnym.

  Szkoła współpracuje z:

  - Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych,

  - Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach,

  - Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Oferta
Historia
Koła zainteresowań
Osiągnięcia
Kontakty zagraniczne

KONTAKTY ZAGRANICZNE

http://www.zsp1busko.pl/node/481

Dojazd

DOJAZD

Liceum zlokalizowane jest w centrum Buska-Zdroju przy ul. Mickiewicza 6.
Do szkoły można dojechać prywatnymi busami lub własnym transportem.

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 23.


Zajęcia pozalekcyjne

Koła przedmiotowe:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • fizyczne