Busko-Zdrój
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
Zespół szkół
Adres
ul. Adama Mickiewicza 6, 28-100 Busko-Zdrój
Telefon
413787921
Fax
413787921
E-mail
Strona www
Dyrektor
Andrzej Bilewski
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
Opis

OPIS

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika
w Busku-Zdroju przygotowuje uczniów do pracy w wielu atrakcyjnych zawodach - zarówno w branży fryzjerskiej, jak i handlowej czy gastronomicznej. Cykl nauczania trwa trzy lata. W trakcie nauki uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności u pracodawców-prywatnych przedsiębiorców, natomiast wiedzę teoretyczną w Centrum Kształcenia Zawodowego. Wyjątkowość oferty kształcenia polega m.in. na różnorodności proponowanych kierunków i zawodów, których jest aż 25!

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie i wcześniejszym uzgodnieniu ze szkołą (już w maju!).

Oferta
Koła zainteresowań
koła przedmiotowe:
 • języka polskiego,
 • historyczne,
 • matematyczne,
 • geograficzne,
 • biologiczne.


Dojazd

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1  zlokalizowana jest w centrum Buska-Zdroju przy ul. Mickiewicza 6. Do szkoły można dojechać prywatnymi busami lub własnym transportem.

Historia
Współpraca z pracodawcami

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

Szkoła współpracuje z pracodawcami ze wszystkich branż, w których kształci.

Zajęcia pozalekcyjne

KOŁA ZAINTERESOWAŃ: http://www.zsp1busko.pl/node/253

 • ZHP

 • Szkolne Koło PCK

 • Szkolne Koło TPD

 • Radiowęzeł „Bit

 • Klub Multimedialny Meg@Bajt

 • Klub Asystentów Bibliotecznych

 • Szkolny Klub Europejski

 • Szkolny Klub Fascynacji Kulinarnych

 • Koło Młodych Ekologów

 • Szkolne Koło PTTK
 • Zespół taneczny Copernicana Cheerleaders
 • sekcja piłki siatkowej dziewcząt
 • sekcja piłki siatkowej chłopców
 • sekcja piłki koszykowej dziewcząt
 • sekcja piłki koszykowej chłopców
 • sekcja piłki nożnej dziewcząt
 • sekcja piłki nożnej chłopców
 • sekcja piłki ręcznej dziewcząt
 • sekcja piłki ręcznej chłopców
 • sekcja samoobrony
Osiągnięcia
Kontakty zagraniczne
Szkoła współpracuje z przedsiębiorcami zagranicznymi w zakresie organizacji praktyk, staży uczniowskich oraz pośrednictwa ofert pracy.