Busko-Zdrój
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
Zespół szkół
Adres
Janusza Kusocińskiego 3B, 28-100 Busko-Zdrój
Telefon
41 378 24 72
Fax
41 260 55 41
E-mail
Strona www
Dyrektor
Lucyna Wojnowska
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
Opis

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju, wieloletnia tradycja, profesjonalizm nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz ciekawe zajęcia praktyczne, są naszymi największymi atutami. Od lat kształcimy doskonałych fachowców, którzy z powodzeniem znajdują pracę na terenie naszego kraju i za granicą.

Zawody w których kształcimy to:

Murarz-tynkarz - tradycyjnie kojarzy się z człowiekiem z kielnią lub cegłą w dłoni.
To oczywiście również atrybuty tego zawodu, ale warto pamiętać, że coraz częściej murarz - tynkarz jest specjalistą, który musi umieć radzić sobie z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie. Lekkie konstrukcje, suche tynki czy szeroko pojęte prace wykończeniowe to zagadnienia, które muszą być perfekcyjnie opanowane przez murarza- tynkarza. A oto najważniejsze powody, dla których warto zdecydować się na wykonywanie zawodu murarz - tynkarz:

 • masz pewność zatrudnienia,

 • zyskujesz dobrze płatną pracę,

 • na bieżąco stosujesz nowe technologie,

 • jeśli jesteś operatywny i przedsiębiorczy, możesz się łatwo usamodzielnić

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, to oczywiście wszystko, co w branży budowlanej nazywa się „pracami wykończeniowymi”. Działania, w efekcie których surowe mury zamieniają się w pokój, łazienkę, korytarz. W tej profesji konieczna jest wszechstronność, stąd też kształcenie trwa trzy lata. W trakcie nauki poznasz wszystkie nowe technologie, których zastosowanie będziesz mógł przećwiczyć w czasie zajęć praktycznej nauki zawodu. Oto więcej argumentów:

 • z takim zawodem na pewno nie zostaniesz bezrobotnym,

 • dla pracodawcy jesteś bardzo cennym, bo wszechstronnym pracownikiem,

 • znasz i potrafisz stosować wiele technik,

 • jesteś na bieżąco z nowymi rozwiązaniami,

 • masz dużą szansę na usamodzielnienie się na rynku.

Elektryk, to kolejny atrakcyjny zawód z grupy podstawowych w branży budowlanej. Osoby wykonujące zawód elektryka zajmują się montażem i naprawą instalacji elektrycznych.
Do prac, które wykonują należy również zaliczyć uruchamianie, konserwację i naprawę maszyn oraz urządzeń elektrycznych, ich przegląd techniczny, a także konserwację i naprawę linii napowietrznych i kablowych. Absolwenci są poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy.

Magazynier - logistyk, jest jednym z najbardziej popularnych i przydatnych zawodów w dzisiejszych czasach.
Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na fachowców tej dziedziny.

Absolwent tego kierunku zajmuje się przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu, ich rozmieszczaniem i układaniem w wyznaczonych strefach powierzchni magazynowej. Do podstawowych zadań magazyniera-logistyka, należy także uczestnictwo
w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, przy użyciu programów komputerowych lub metodami  tradycyjnymi. Ponadto zabezpieczanie towarów przed zepsuciem, zniszczeniem, czy kradzieżą, prawidłowe oznakowanie składowanych towarów. Przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań, to również praca wykonywana przez magazyniera-logistyka.

Miejscem pracy są pomieszczenia magazynowe. Magazynier może być zatrudniony w magazynach przemysłowych, w dużych, sieciowych sklepach, hurtowniach przemysłowo-spożywczych, składach budowlanych, wypożyczalniach, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, terminalach kontenerowych, w firmach, zakładach budowlanych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowych, w komunikacji, dystrybucji towarów.Oferta
Koła zainteresowań

Szkolne koło matematyczne, w ramach którego organizowane są cykliczne zajęcia pozalekcyjne dla pasjonatów matematyki.

Szkolne koło historyczne, w ramach którego prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla miłośników historii.

SKS zajęcia ogólnorozwojowe, na których można rzeźbić swe ciało na profesjonalnej siłowni oraz doskonalić swe umiejętności z zakresu zespołowych gier sportowych.

Szkolne koło geograficzno-turystyczne, gdzie można rozwijać swe zamiłowania do  poznawania pięknego Świata i podróży.

Szkolne koło języka niemieckiego, pod nazwą „Z niemiecką gramatyką na TY”, gdzie można rozwijać swe umiejętności lingwistyczne.

Szkolne koło budowlane - zajęcia pozalekcyjne w ramach przygotowań do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Szkolne koło biblijne, na którym można pogłębiać swą wiedzę z zakresu tematyki biblijnej.

Osiągnięcia

Aby zapoznać się z osiągnięciami naszych uczniów kliknij w link:

http://budowlanka.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=138&Itemid=690
Kontakty zagraniczne

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiegow Busku-Zdroju mają możliwość doskonalenia swych umiejętności poza granicami naszego kraju, co możesz obejrzeć pod tym linkiem:

http://budowlanka.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=202&Itemid=503

Historia

Historia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiegow Busku-Zdroju znajdziesz klikając w link:

http://budowlanka.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=206
Współpraca z pracodawcami

Szkoła poza organizowaniem praktyk dla uczniów we własnych pracowniach symulacyjnych, współpracuje także w tym zakresie z pracodawcami.

Więcej na ten temat uzyskasz pod linkiem:

http://budowlanka.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=211&Itemid=697

Zajęcia pozalekcyjne

Klikając w poniższy link dowiesz się więcej o propozycji zajęć pozalekcyjnychdla naszych uczniów.

http://budowlanka.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=171
Drzwi otwarte

Więcej o naszej szkole dowiesz się klikając w poniższy link:

https://www.powiat.busko.pl/pl/projekty-i-fundusze/rpows2014-2020.html

UWAGA! Zmiana adresu strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 czerwca 2020 r. zmianie uległ adres strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju.

 

Nowy adres: lo1busko.edupage.org

 

Pozdrawiamy