Białystok
Żłobek integracyjny
Żłobek Miejski Nr 1 Integracyjny w Białymstoku
Adres
ul. Wesoła 10, 15-306 Białystok
Telefon
85 742 3110
Fax
85 742 3110
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Joanna Selwent
Typ placówki
Żłobek integracyjny
Zdjęcia
 • Żłobek Miejski Nr 1 Integracyjny w Białymstoku
 • Żłobek Miejski Nr 1 Integracyjny w Białymstoku
 • Żłobek Miejski Nr 1 Integracyjny w Białymstoku
Opis
Do placówki przyjmujemy dzieci w wieku do 3 lat do:
• czterech Grup Integracyjnych


Dzieciom zapewniamy:

1. Opiekę specjalistów:
• lekarza rehabilitacji medycznej,
• fizjoterapeutów,
• logopedy,
• psychologa,
• pedagogów.
2. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata.
3. Zajęcia z wykorzystaniem metod:
• „Integracja sensoryczna”,
• „Żywioły”,
• „Metoda Dobrego Startu”,
• „Zabawy fundamentalne”,
• „Pedagogika M. Montessorii”.
4. Udział w zajęciach pedagogicznych prowadzonych na podstawie Programów autorskich:
• „Program Wspierania Rozwoju Małego Dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 Integracyjnym w Białymstoku”,
• „Edukacja regionalno-patriotyczna”,
• „Cztery pory roku”, „Program przyrodniczy”.
• „Dzień małego artysty z elementami grafomotoryki”,
• „Dzień z literaturą”, „Dzień bajkowy”.
• „Globalne czytanie”.
5. Zajęcia dodatkowe:
• gimnastyka ogólnorozwojowa,
• zajęcia terapeutyczne z psychologiem,
• Ruch Rozwijający W. Sherborne,
6. Integracyjne imprezy okolicznościowe.
Rodzicom organizujemy spotkania z różnymi specjalistami.
Godziny pracy
06:00 - 18:00
Zasady odpłatności

Opłaty za żłobek:

 • opłata za pobyt dziecka: 400,00 zł
 • opłata żywieniowa: 6,00 zł dziennie

W przypadku nieobecności dziecka  może być dokonany odpis kosztów z opłaty za żywienie.  Zgłoszenie musi nastąpić do godziny 8 rano w pierwszym dniu nieobecności dziecka.
OPŁATY ZA ŻŁOBEK NALEŻY UISZCZAĆ NA KONTO: 65 1240 2890 1111 0010 3576 9355
DO 16 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

Adres email IODO
iodo@ecrklex.pl
Personel
Kadrę stanowi wykwalifikowany, doświadczony personel:
 • opiekunowie,
 • pedagodzy,
 • pielęgniarki,
 • rehabilitanci,
 • logopedzi,
 • psycholog,
 • terapeuta SI,
 • oraz inne osoby dbające o prawidłowe funkcjonowanie placówki.
Łączna liczba miejsc
141
Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia mleczna

 Ogródek

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Wózkarnia

Pliki do pobrania
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STATUT
REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŹDZIERNIK