Białystok
Białystok
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Uchwała Nr XLVIII/693/22 Rady Miasta Białystok z dnia 17 stycznia 2022 r. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
Zasady naboru
Правила набору