Białystok
Białystok
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Uchwała Nr XVIII/155/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
Uchwała Nr XLVII/519/13 z dnia 27 maja 2013 r. Uchwała zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
Zasady naboru