Zamość
Technikum
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1G TECHNIK LOGISTYK
Nazwa oddziału

 1G TECHNIK LOGISTYK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik logistyk

Opis

TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością!

Logistyka to branża, która w zglobalizowanym świecie odgrywa coraz większą rolę, a co za tym idzie logistycy są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na dostawców zintegrowanych usług logistycznych, zarówno tych działających lokalnie, jak i potężnych, międzynarodowych graczy.

Kluczem do kariery jest specjalistyczne wykształcenie. Absolwent, który ukończył Technikum ZDZ Zamość jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pożądane przez pracodawców. Jeśli zastanawiasz się jaką szkołę wybrać postaw na naukę w ZDZ Zamość

NOWOCZESNY ZAWÓD SZANSĄ NA CIEKAWĄ PRACĘ!

Nauka w technikum kształcącym w zawodzie TECHNIK LOGISTYK trwa 5 lat. 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia.

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji i po ich zaliczeniu uzyskają tytuł technika logistyka.

Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów

realizacja procesów magazynowych
obsługa magazynów przyprodukcyjnych
obsługa magazynów dystrybucji

Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu

planowanie i organizowanie procesów transportowych
planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych