Zamość
Technikum
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1F TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Nazwa oddziału

 1F TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMINCZYCH 
Zawód  technika żywienia i usług gastronomicznych to nowy zawód, który powstał z zawodów kucharza, technika żywienia i gospodarstwa domowego  technika organizacji usług gastronomicznych. Obecnie zawód ten pozwoli fachowo i merytorycznie przygotować młodzież do wykonywania pracy w branży gastronomicznej jako kucharz, kelner oraz doradca żywieniowy potrafiący zaplanować, opracować i wdrożyć dietę.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • OCENA JAKOŚCI ŻYWIENIA ORAZ JEJ PRZECHOWYWANIE,
 • SPORZĄDZANIA I EKSPEDYCJI POTRAW I NAPOJÓW,
 • PLANOWANIA I OCENY ŻYWIENIA,
 • ORGANIZOWANIE PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ,
 • PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH.
Na tym kierunku masz możliwość zdobycia następującej wiedzy i umiejętności:

 • WYPOSAŻANIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GASTRONOMII
 • TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM
 • JĘZYK OBCY W GASTRONOMII
 • PODSTAWY ŻYWIENIA
 • ORGANIZACJA PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ
 • USŁUGI GASTRONOMICZNE
 • PROCESY TECHNOLOGICZNE W GASTRONOMII
 • PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI
 • PRACOWNIA PLANOWANIA ŻYWIENIA I PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ
Zajęcia praktyczne realizujemy w profesjonalnej pracowni gastronomicznej