Zamość
Technikum
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1D TECHNIK HOTELARSTWA
Nazwa oddziału

 1D TECHNIK HOTELARSTWA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

TECHNIK HOTELARSTWA 
Technik hotelarstwa to zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Hotelarz zajmuje się organizacją i świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług związanych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim. Ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski. W tej pracy na pewno nie można popaść w rutynę – wynika to z nieustannie zmieniających się gości i konieczności zindywidualizowanego podejścia do ich potrzeb i wymagań. Trendy rozwojowe i doświadczenia wielu krajów na całym świecie wskazują, że jest to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji, ponieważ wymagania gości hotelowych ciągle rosną i aby im sprostać należy cały czas podnosić ogólny standard usług. Takie właśnie wykształcenie chcemy zagwarantować naszym absolwentom.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:
 • PODSTAWY HOTELARSTWA
 • ORGANIZACJA PRACY SŁUŻBY PIĘTER
 • OBSŁUGA KONSUMENTA
 • USŁUGI DODATKOWE W HOTELARSTWIE
 • JĘZYK OBCY ZAWODOWY
 • DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI
 • MARKETING USŁUG HOTELARSKICH
 • PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO
 • JĘZYK OBCY ZAWODOWY
 • PRACOWNIA HOTELARSKA
 • PRACOWNIA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ
 • PRAKTYKA ZAWODOWA
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW:
Perspektywy zatrudnienia istnieją zarówno w dużych miastach jak i mniejszych miejscowościach oraz regionach atrakcyjnych turystycznie. Rozwijający się sektor prywatny stanowi potencjalne miejsce pracy dla absolwentów. Uczniowie kończący technikum hotelarskie znajdują pracę we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich tj. hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych, uzdrowiskowych oraz w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi. Branża hotelarska jest jedną z najprężniej rozwijających się w naszym kraju. Biorąc pod uwagę nasz region, a zwłaszcza tereny Roztocza, można śmiało powiedzieć, że podaż miejsc pracy w hotelarstwie stale rośnie.