Zamość
Technikum
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1D TECHNIK HANDLOWIEC
Nazwa oddziału

 1D TECHNIK HANDLOWIEC

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik handlowiec

Opis

TECHNIK HANDLOWIEC 
Technik handlowiec należy do zawodów typowo handlowych. Celem kształcenia w zawodzie technik handlowiec jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym pracownikom handlu, przedstawicielom handlowym. Szczególny akcent kładziemy na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. W naszej szkole zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumenta, regułach współpracy z kontrahentami.

W WYNIKU KSZTAŁCENI A W ZAWODZIE UCZEŃ (SŁUCHACZ) ZDOBYWA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI:
 • POSŁUGUJE SIĘ TERMINOLOGIĄ EKONOMICZNĄ;
 • INTERPRETUJE PRZEPISY PRAWA FINANSOWEGO, HANDLOWEGO, CYWILNEGO ORAZ PRAWA PRACY;
 • PRZESTRZEGA PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW;
 • STOSUJE ZASADĘ RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA;
 • SPORZĄDZA PISMA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HANDLOWĄ;
 • WYPEŁNIA DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OBROTEM TOWAROWYM;
 • KORZYSTA Z MATERIAŁÓW STATYSTYCZNYCH;
 • WYKONUJE PRACE ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM I ANALIZĄ STATYSTYCZNĄ;
 • OBLICZA I SZACUJE WARTOŚCI PROCENTOWE, DYSKONTOWE, ODSETKOWE I WALUTOWE;
 • PRZESTRZEGA ZASAD PROWADZENIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH;
ABSOLWENT SZKOŁY KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC MOŻE PODEJMOWAĆ PRACĘ W:
 • PUNKTACH SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
 • W HURTOWNIACH I MAGAZYNACH
 • DZIAŁACH LOGISTYKI
 • PROWADZIĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
TECHNIK HANDLOWIEC TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ