Zamość
Szkoła branżowa
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu - 1ce elektromechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1ce elektromechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Opis

Elektromechanik instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.

Nasi uczniowie mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu u autoryzowanych koncesjonariuszy i najlepszych rzemieślników, gdzie mają możliwość nie tylko nauki zawodu, ale także poznanie standardów i systemów jakości związanych z obsługą samochodów jak również poznanie najnowszych technologii stosowanych we współczesnych samochodach. Po uzyskaniu tytułu czeladnika są przygotowani do pracy w zakładach obsługi i naprawy samochodów, a najlepsi z nich mogą liczyć  na pracę w w/w miejscach praktycznej nauki zawodu. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym, jako forma odbywania zajęć praktycznych, jest okazją nie tylko do otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia ale również pozwala młodemu człowiekowi na nabycie doświadczenia w poruszaniu się na rynku pracy.