Zamość
Szkoła branżowa
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu - 1cb blacharz samochodowy
Nazwa oddziału

 1cb blacharz samochodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

Blacharz samochodowy wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Nasi uczniowie mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu u autoryzowanych koncesjonariuszy i najlepszych rzemieślników, gdzie mają możliwość nie tylko nauki zawodu, ale także poznania standardów i systemów jakości związanych z obsługą samochodów jak również poznanie najnowszych technologii stosowanych w współczesnych samochodach. Uczniowie nabywają umiejętności obsługi, naprawy i diagnozowania samochodów oraz ich podzespołów. Po uzyskaniu tytułu czeladnika są przygotowani do pracy w zakładach obsługi i naprawy samochodów, a najlepsi z nich mogą liczyć  na pracę w w/w miejscach praktycznej nauki zawodu.