Zamość
Szkoła branżowa
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu - 1dmt murarz-tynkarz
Nazwa oddziału

 1dmt murarz-tynkarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje schody, filary oraz stropy, układa na ścianach okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie.

Murarz-tynkarz potrafi:

  • posługiwać się dokumentacją techniczną i wykonawczą oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót;
  • przygotowywać zaprawy i betony oraz masy tynkarskie sposobem ręcznym i mechanicznym;
  • dobierać narzędzia, sprzęt i maszyny do robót murarskich i tynkarskich;
  • wykonywać mury zbrojone pełne z różnych materiałów, mury wielowarstwowe i inne;
  • licować ściany cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi;
  • przygotowywać podłoża pod tynki, wykonywać oraz naprawiać tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
  • osadzać stolarkę okienną i drzwiową oraz elementy ślusarki budowlanej;
  • ustalać zakres i czas trwania robót, oceniać jakość robót murarskich i tynkarskich.

Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawcy 2 lub 3 dni w tygodniu, w warunkach rzeczywistych. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym, jako forma odbywania zajęć praktycznych, jest okazją nie tylko do otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia ale również pozwala młodemu człowiekowi na nabycie doświadczenia w poruszaniu się na rynku pracy.