Zamość
Szkoła branżowa
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu - 1bd dekarz
Nazwa oddziału

 1bd dekarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

Dekarz to rzemieślnik trudniący się kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje także podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki. Do podjęcia nauki w tym zawodzie niezbędne są zdolności manualne oraz wyobraźnia przestrzenna.

Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawcy 2 lub 3 dni w tygodniu. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym, jako forma odbywania zajęć praktycznych, jest okazją nie tylko do otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia ale również pozwala młodemu człowiekowi na nabycie doświadczenia w poruszaniu się na rynku pracy.