Zamość
Szkoła branżowa
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu - 1ap piekarz
Nazwa oddziału

 1ap piekarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia

Opis

Piekarz Piekarz odpowiada za właściwe przygotowanie mieszanek surowcowych mąk i dodatków. Surowce do wyrobu ciasta muszą być doprowadzone do odpowiedniej temperatury, właściwie odsiane i napowietrzone. Do podstawowych obowiązków piekarza należy przygotowanie ciasta w specjalnych mieszarkach, zgodnie z recepturą, przeprowadzenie jego fermentacji z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie uformowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta w bochenki chleba lub bułki. Wyrośnięte, uformowane pieczywo trafia do pieca piekarskiego, gdzie pod czujnym okiem piekarza jest wypiekane z zachowaniem zasad technologicznych. Pieczywo po wypieku jest przekazywane do magazynu wyrobów gotowych, a następnie trafia do konsumenta. Często piekarnie produkują też galanterię piekarską, np.: rogale, chałki, słodkie bułki drożdżowe

Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawcy 2 lub 3 dni w tygodniu, w warunkach rzeczywistych, co daje możliwość doskonałego opanowania sztuki piekarskiej pod okiem profesjonalistów. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym, jako forma odbywania zajęć praktycznych, jest okazją nie tylko do otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia ale również pozwala młodemu człowiekowi na nabycie doświadczenia w poruszaniu się na rynku pracy.