Zamość
Technikum
I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu - 1 B technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1 B technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis