Zamość
Technikum
I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu - 1 A technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1 A technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis