Zamość
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu - 1D- prawniczo-dziennikarska pod patronatem UMCS w Lublinie
Nazwa oddziału

 1D- prawniczo-dziennikarska pod patronatem UMCS w Lublinie

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

KLASA PRAWNICZO-DZIENNIKARSKA POD PATRONATEM UMCS W LUBLINIE


Klasa  jest propozycją dla uczniów,  którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz  uzdolnienia humanistyczne i dziennikarskie. Gwarantuje uczniom bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii i języka angielskiego. Dodatkowo uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich , gdzie będą mogli zgłębiać tajniki pracy dziennikarza i poznawać różne formy wypowiedzi dziennikarskiej. Uczniowie będą mieli  szansę publikowania  swoich artykułów albo twórczości  na łamach gazety szkolnej „Vers Libre”. Pasjonaci wos-u będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w ramach koła przygotowującego do matury, olimpiad i konkursów z wiedzy o społeczeństwie.

Patronat nad klasą objął Instytut Historii UMCS w Lublinie, co umożliwi uczniom udział w wykładach profesorów akademickich oraz imprezach naukowych. Dzięki współpracy szkoły z Sądem Okręgowym w Zamościu uczniowie będą mogli uczestniczyć w obserwacji  rozpraw sądowych oraz spotykać się z sędziami , prokuratorami i kuratorami sądowymi.

Nauka w tej klasie przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych, społecznych i prawniczych np.: historia, filologia polska, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, prawo, komunikacja społeczna, politologia, socjologia, psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, administracja,  public relations.