Zamość
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu - 1B,1F- biologiczno-medyczna
Nazwa oddziału

 1B,1F- biologiczno-medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii. Nauka tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: medycyna, stomatologia, analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, ochrona środowiska i inne. 

Uczniowie  tej klasy będą uczyli się języka łacińskiego, który jest  językiem uniwersalnym i którego znajomość będzie przydatna w trakcie studiów. Przewidziana jest również nauka języka angielskiego w medycynie , dzięki której uczniowie poznają fachową terminologię medyczną, którą będą mogli w przyszłości wykorzystać  na studiach , stypendiach zagranicznych  i w pracy zawodowej .

W czasie nauki w liceum uczniowie będą realizować projekty biologiczne ( prace badawcze do olimpiady biologicznej), prozdrowotne  i ekologiczne oraz odbywać lekcje w terenie  i uczestniczyć w ćwiczeniach laboratoryjnych.