Zamość
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu - 1A- matematyczno-fizyczna z programowaniem komputerowym pod patronatem UJ w Krakowie
Nazwa oddziału

 1A- matematyczno-fizyczna z programowaniem komputerowym pod patronatem UJ w Krakowie

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA Z PROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM POD PATRONATEM WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

Klasa jest doskonałą propozycją dla uczniów pragnących w przyszłości studiować kierunki ścisłe na politechnikach i uniwersytetach. Gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i języka angielskiego. Dodatkowo uczniowie zainteresowani programowaniem komputerowym mogą rozwijać zainteresowania i doskonalić umiejętności w programowaniu, tworzeniu stron internetowych itp. Od klasy drugiej będzie realizowany przedmiot fizyka matematyczna.

Uczniowie będą mogli rozszerzyć wiadomości z matematyki   na dodatkowych zajęciach w ramach współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Planujemy coroczne wyjazdy na wystawy komputerowe, pokazy fizyczne i wykłady.

Warto wybrać ten profil, bo dobrze przygotowuje do podjęcia wielu kierunków studiów (m.in. informatyka, mechatronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja, biotechnologia, budownictwo, energetyka, matematyka, fizyka itp.) dających w przyszłości gwarancję atrakcyjnej pracy.