Zamość
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - 1F, 1G BIOLOGICZNO- MEDYCZNA
Nazwa oddziału

 1F, 1G BIOLOGICZNO- MEDYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa pod patronatem UMCS w Lublinie,

Współpraca z Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS,

Współpraca z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego,

Rok zerowy AGH (chemia)


W ramach tego profilu oferujemy:

- rozszerzony program nauczania biologii i do wyboru chemii lub matematyki,

- język łaciński w medycynie,

- współpracę z uczelniami lubelskimi, szpitalem, laboratorium,

- zajęcia laboratoryjne z chemii w ramach ćwiczeń obowiązkowych
 i dodatkowych,

- przygotowanie do udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej, ekologicznej i konkursach uczelnianych (AGH, UMCS, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Przyrodniczy),

- zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych,

- wycieczki programowe (ogród zoologiczny, ogród botaniczny, Centrum Nauki Kopernik, parki narodowe).

 Przykładowe kierunki studiów:

medycyna, stomatologia, farmacja, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, ochrona środowiska, biotechnologia, psychologia, weterynaria, inżynieria środowiskowa, biotechnologia, dietetyka, chemia, biologia, leśnictwo i inne.

 Osiągnięcia

Uczniowie klas o tym profilu zdobywają laury w olimpiadach i konkursach przedmiotowych - w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (złoty medal), Olimpiadzie Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej, Turnieju All-chemicznym, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z chemii, Olimpiadzie Wiedzy o Ochronie Środowiska, Ogólnopolskim Konkursie - O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej.

                                                             Dołącz do najlepszych. Zapraszamy!