Zamość
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - 1E LINGWISTYCZNA
Nazwa oddziału

 1E LINGWISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Klasa pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

Współpraca z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS

W ramach  profilu oferujemy:

-treści programowe z języka polskiego, języka angielskiego  i  drugiego języka obcego (do wyboru język niemiecki lub język hiszpański lub język francuski) realizowane na poziomie rozszerzonym,

-pracę w zespołach zadaniowych realizujących interdyscyplinarne projekty edukacyjne,

-przygotowanie do udziału  w konkursach i olimpiadach polonistycznych i lingwistycznych,

-zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych,

-przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków multimedialnych,

-wycieczki krajoznawcze i edukacyjne,

-spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym podróżnikami,

-współpracę z lubelskimi uczelniami - UMCS i KUL.

Przykładowe kierunki studiów: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia polska, turystyka i rekreacja, ekonomia, stosunki międzynarodowe, archeologia,  etnologia i antropologia kulturowa, logistyka, dziennikarstwo i inne.

Osiągnięcia

Uczniowie  klas o tym profilu mogą pochwalić się dużymi sukcesami w  Olimpiadzie Języka Angielskiego, Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, Olimpiadzie Języka Polskiego, Olimpiadzie Filozoficznej, Konkursie Wiedzy o Portugalii i Brazylii organizowanym przez UMCS,  Wojewódzkim Konkursie  CLICKONMANIAC, Ogólnopolskim Konkursie FOX, Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA.

Dołącz do najlepszych. Zapraszamy!