Zamość
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - 1D PRAWNICZA
Nazwa oddziału

 1D PRAWNICZA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

Współpraca z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS

W ramach profilu oferujemy:

- rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie,

- język łaciński w prawie i w  naukach humanistycznych z elementami retoryki i kultury antycznej,

- współpracę z wydziałami kierunków humanistycznych uczelni lubelskich (UMCS, KUL),

- przygotowanie do olimpiad oraz do konkursów recytatorskich i konkursów
z przedmiotów humanistycznych,

- zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych i innych, zgodnie
z profilem klasy,

- wyjścia do Zakładu Karnego, Urzędu Skarbowego,

- prelekcje i wykłady prowadzone przez sędziów, kuratorów, pracowników instytucji samorządowych.

 

Przykładowe kierunki studiów:

prawo, prawo administracyjne, historia, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, dziennikarstwo, medioznawstwo, europeistyka, filologia polska, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, kulturoznawstwo, filozofia, pedagogika i inne.

Osiągnięcia

Uczniowie klas o tym profilu odnosili sukcesy na szczeblu centralnym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy
o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o III RP, Olimpiady Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Mediewistycznej, Olimpiady Języka Łacińskiego oraz w licznych konkursach przedmiotowych. Nasza szkoła uzyskała tytuł Złotej Szkoły Praworządności RP. Młodzież od lat osiąga wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i podejmuje dalszą naukę
w najbardziej renomowanych uczelniach w kraju.

Dołącz do najlepszych. Zapraszamy!