Zamość
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - 1C EKONOMICZNA
Nazwa oddziału

 1C EKONOMICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Klasa pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej,

Rok zerowy AGH (matematyka, geografia)


W ramach profilu oferujemy:

- treści programowe z matematyki i geografii realizowane na poziomie rozszerzonym i tym samym pełne przygotowanie do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów,

- dodatkowa godzina języka angielskiego,

- przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach z matematyki oraz geografii,

- wyjazdy na wykłady, ćwiczenia, pokazy, konferencje prowadzone przez kadrę UMCS, SGH,

- spotkania i wykłady odbywające się w naszej szkole, przeprowadzone przez pracowników uczelni wyższych,

- zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych,

- przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków multimedialnych,

- pracę w zespołach zadaniowych realizujących interdyscyplinarne projekty edukacyjne,

- nabycie podstawowych umiejętności związanych z funkcjonowaniem
w warunkach gospodarki rynkowej.

Przykładowe kierunki studiów:

matematyka, geografia, filologia angielska, energetyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, telekomunikacja, inne kierunki politechniczne, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria i analiza danych, archeologia, geologia, studia w Szkole Głównej Handlowej, międzywydziałowe studia ekonomiczno-matematyczne, międzywydziałowe studia ekonomiczno-menedżerskie, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, robotyka i automatyka
oraz inne.

Osiągnięcia:

Uczniowie klas o tym profilu zostają laureatami i finalistami  ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks Akademii Górniczo Hutniczej z matematyki, Olimpiady Geograficznej, konkursu organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej, konkursu matematycznego organizowanego pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Potyczek Matematycznych pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

                                  Dołącz do najlepszych. Zapraszamy!