Zamość
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - 1A, 1B MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ
Nazwa oddziału

 1A, 1B MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Klasa pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego (fakultet matematyczno-informatyczny),

Rok zerowy AGH ( matematyka, fizyka),

Innowacja LEGO MINDSTROMS EDUCATION

W ramach profilu oferujemy:

- treści programowe z matematyki i fizyki realizowane na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowe zajęcia z informatyki,

- przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach z matematyki, fizyki
i informatyki,

- praktyczne ćwiczenia z zakresu obowiązkowego i dodatkowego z fizyki - Spotkania z fizyką,

- wyjazdy na wykłady, ćwiczenia, pokazy, konferencje prowadzone przez kadrę UMCS,

- spotkania i wykłady odbywające się w naszej szkole, przeprowadzone przez pracowników uczelni wyższych,

- zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych,

- zajęcia Rok zerowy AGH z matematyki i fizyki, współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim,

- zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych, w tym z projektowania, modelowania i programowania układów robotów (innowacja LEGO MINDSTORMS EDUCATION),

- przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków multimedialnych.

Przykładowe kierunki studiów:

matematyka, fizyka, energetyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, telekomunikacja, transport, inne kierunki politechniczne, ekonomia, studia
w Szkole Głównej Handlowej
, informatyka, neuroinformatyka, automatyka
i robotyka oraz inne.

Osiągnięcia:

  Uczniowie klas o tym profilu zostają laureatami i finalistami Olimpiady Fizycznej, ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks Akademii Górniczo Hutniczej z matematyki i fizyki, konkursu organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej, konkursu matematycznego organizowanego pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Potyczek Matematycznych pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki  i Informatyki UMCS, od lat osiągają wysokie wyniki
na egzaminie maturalnym i podejmują dalszą naukę na najbardziej renomowanych uczelniach w kraju.

                                                      Dołącz do najlepszych. Zapraszamy!