Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TA technik renowacji elementów architektury
Nazwa oddziału

 I TA technik renowacji elementów architektury

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia sztuki

Opis

Technik renowacji elementów architektury wykonuje i montuje detale sztukatorskie, wykonuje prace renowatorskie detali sztukatorskich, przeprowadza renowację
i zabezpiecza detale architektoniczne i rzeźby.

Technik renowacji elementów architektury pracę znajdzie w pracowniach konserwatorskich, zakładach rzemieślniczych i zakładach specjalizujących się w pracach o charakterze renowacyjno-konserwatorskim obiektów zabytkowych. Może prowadzić również własną działalność gospodarczą.