Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I GAZ technik gazownictwa
Nazwa oddziału

 I GAZ technik gazownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Technik gazownictwa prowadzi prace związane z budową, modernizacją oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych. Przeprowadza remonty sieci i instalacji gazowych, lokalizuje i usuwa awarie.

Technik gazownictwa pracę znajdzie w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających paliwa gazowe, w przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych, w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych, jednostkach nadzoru budowlanego, w administracjach budynków mieszkalnych, w zakładach rzemieślniczych, w biurach projektowych. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą.