Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TIS technik inżynierii sanitarnej
Nazwa oddziału

 I TIS technik inżynierii sanitarnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technik inżynierii sanitarnej  wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, sieci i węzłów ciepłowniczych, instalacji grzewczych oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ponadto organizuje roboty związane z budową, montażem i eksploatacją tych sieci oraz instalacji.

Osoba z takim tytułem ma w przyszłości możliwość uzyskania uprawnień umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w branży instalacyjnej. Może podjąć pracę w zakładach wodociągów i kanalizacji, spółdzielni mieszkaniowej, firmach wykonawczych branży instalacyjno – budowlanej, biurach projektowych, składach i hurtowniach materiałów budowlanych.