Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TTD technik technologii drewna
Nazwa oddziału

 I TTD technik technologii drewna

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Celem kształcenia w zawodzie technik technologii drewna jest przygotowanie osób uczących się zawodu do prowadzenia działań z zakresu stolarki drzewnej w warunkach odpowiadających współczesnym wymogom. Dużą wagę przywiązuje się do aktywnego funkcjonowania na nieustannie zmieniającym się rynku pracy, a więc edukacja opiera się również na nauce przewidywania zmian i reakcji na nowo pojawiające się technologie i możliwości.

Technik technologii drewna może znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłu drzewnego, meblarskiego lub tartacznego, zakładach przemysłu stolarki budowlanej, przemysłu galanterii drzewnej, ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna.