Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TBD technik budowy dróg
Nazwa oddziału

 I TBD technik budowy dróg

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik budowy dróg obsługuje i konserwuje maszyny i urządzenia drogowe oraz  wykonuje roboty ziemne i wykonuje nawierzchnie drogowe. Ponadto organizuje roboty związane z budową dróg i obiektów inżynierskich, organizuje roboty związane z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządza kosztorysy robót drogowych. 
W sektorze drogownictwa oferowana jest największa ilość miejsc pracy w naszym państwie, ponieważ modernizacja i budowa nowych sieci dróg to jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych kraju. Na to przedsięwzięcie przeznaczane są największe ilości funduszy unijnych. Wybierając ten kierunek zdobędziesz dobry i poszukiwany zawód na rynku pracy.
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektów dróg i obiektów mostowych, organach administracji państwowej i samorządowej, służbach Obrony Cywilnej Kraju, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych. Możesz także założyć własną firmę.