Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Zwiększająca się rola źródeł energii o charakterze niekonwencjonalnym (np. energetyka wodna, wiatrowa, geotermalna, wodorowa) sprawia, że technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej stał się obecnie jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków zawodowych.

W Polsce, jak i na całym świecie, przybywa inwestycji budowlanych wykorzystujących pompy ciepła, kolektory i inne urządzenia energetyki odnawialnej. Następstwem tego jest rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej.

Proponowany przez nas kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na szybko zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym.