Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TTŻ technik technologii żywności
Nazwa oddziału

 I TTŻ technik technologii żywności

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

Opis

Zdrowe odżywianie jest modne. Coraz więcej osób chce mieć ładną sylwetkę i cieszyć się dobrym zdrowiem. Dlatego na rynku jest coraz więcej pracy dla specjalistów od żywienia.

Ponadto w naszym regionie powstaje coraz więcej punktów gastronomicznych, związanych z wypoczynkiem i turystyką letnią oraz zimową, które będą zatrudniać wykwalifikowaną kadrę. Tam możesz znaleźć pracę.

Technik technologii żywności kieruje i nadzoruje wytwarzanie wysokiej jakości artykułów spożywczych i cukierniczych oraz zajmuje się opracowywaniem receptur, instrukcji technologicznych i norm zakładowych dla wyrobu.

Uczniowie tego kierunku uczestniczą w licznych wycieczkach przedmiotowych do zakładów przemysłu spożywczego, gdzie zapoznają się z funkcjonowaniem i technologią procesu produkcyjnego oraz systemami zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.

Nasza szkoła zapewnia i umożliwia młodzieży odbycie praktyk szkolnych w zakładach pracy, takich jak np: restauracje, bary, stacje sanitarno- epidemiologiczne, zakłady przetwórstwa spożywczego, laboratoria przyzakładowe itd. Jest to okazja do wykorzystania zdobytych wiadomości w praktyce i zapoznania się ze specyfiką zawodu.