Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu - 1 O ogrodnik
Nazwa oddziału

 1 O ogrodnik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Opis

     Ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, ozdobnych oraz grzybów jadalnych;

- wykonywania prac związanych ze zbiorem;

- prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą(przyczepami).                         

W ramach nauki realizowane będą przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz kształcenie praktyczne.

Uczeń kształcący się w  zawodzie ogrodnik w trakcie nauki zdaje egzamin z kwalifikacji:

 

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

 

Uczniowie kształcący się  w tym zawodzie mają możliwość odbycia kursu na prawo jazdy kat. T bez ponoszenia opłat.